Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Počet návštev: 4998319

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 28.5.2015)
Ing. Monika Fedorková
Pozajtra (Sobota 30.5.2015)
Petronela Lichvarčíková (III. B)

Štvrtok 28. 5. 2015

Sme škola s výbornými výsledkami

Mimovládna nezisková organizácia INEKO zverejnila na svojej webstránke skoly.ineko.sk v novembri 2013 hodnotenie základných a stredných škôl(Celý článok)


 

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni realizuje projekt

HORIZONTY VZDELÁVANIA

ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa

v rokoch 2012 – 2014 realizuje projekt  

CESTA NA EURÓPSKY TRH PRÁCE, 

ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie Programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci.

Prijímacie skúšky

Oznamujeme rodičom a žiakom 9. ročníka ZŠ, že dňa

16. júna 2015

sa bude konať

2. kolo prijímacích skúšok

na štúdium v odboroch 6317 M obchodná akadémia, 6341 M škola podnikania a 6355 M služby v cestovnom ruchu.

Podrobnejšie informácie o podávaní prihlášok do 2. kola prijímacích skúšok a o počte voľných miest získate

na tel. č. 052/42 800 30

 

Nové na oasl.sk

Novinky

 • Objavujeme históriu Spiša

  Dňa 25. mája 2015 sa žiaci 1. A a 1. B triedy v rámci regionálnych a hospodárskych dejín zúčastnili exkurzie s cieľom spoznávať  bohatú históriu Spiša. Navštívili sme kultúrnohistorické pamiatky, ktoré sú zapísané v Zozname svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO ako napr. egyptské pyramídy. Obdivovali sme dielo majstra Pavla z Levoče v Chráme sv. Jakuba, fresky v kostole v Žehre, tabuľové oltáre v Chráme sv. Martina v Spišskej Kapitule a dominantu Spiša Spišský hrad, zoznámili sa s gotickou cestou. Exkurzia bola podnetná pre ďalšie spoznávanie kultúrnych krás Slovenska a pre upevňovanie národnej hrdosti.

 • Deň záchranárskych zborov

  22. mája 2015 sa v Starej Ľubovni uskutočnil Deň záchranárskych zborov pôsobiacich na teritóriu okresu Stará Ľubovňa venovaný mladej generácii. Tento výnimočný deň sme využili na realizáciu druhého a štvrtého účelového cvičenia ochrany života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka. Žiaci mali možnosť vidieť a zoznámiť sa so záchranárskymi zbormi, dynamickými ukážkami kukláčov, psovodov, hasičov, vystúpením športového klubu karate. Súčasťou akcie boli statické ukážky techniky, výstroje a výzbroje.

 • Exkurzia na matrike

  Dňa 15. 05. 2015  žiaci II. B triedy v rámci predmetu právna náuka navštívili Mestský úrad v Starej Ľubovni.

  Mgr. Mária Grešová ich oboznámila s agendou, ktorú vedie matrika (narodenie, sobáše úmrtie, osobitná matrika). Žiaci sa dozvedeli o možnostiach zmeny mena a priezviska, o miestach, kde sa môže uskutočniť sobášny akt a iné zaujímavosti týkajúce sa práce matrikárky.

 • Projekt "Čisté ruky" aj v našej škole

  13. 05. 2015 sa v našej škole vykonala policajná prehliadka žiakov tretieho ročníka ako prevencia v súvislosti s prechovávaním a užívaním drog a iných psychotropných látok. Príslušníci PZ v Starej Ľubovni, spolu s psovodom a policajným psom prezreli školské tašky a žiakov a skontrolovali triedy. Následne po kontrole sa uskutočnila prednáška a beseda na tému Stop drogám v školách. Prednášku a celú policajnú akciu viedol Mgr. Gáborčák, príslušník kriminálnej polície v Starej Ľubovni.

 • Kyberšikana - prednáška

  V rámci protidrogovej výchovy sa žiaci druhého ročníka zúčastnili prednášky na tému kyberšikana a následne aj besedy s pracovníkom Policajného zboru kpt. Ing. Milanom Ženčuchom - preventistom.

 • Kurz ochrany života a zdravia

  Súčasťou školského vzdelávacieho programu je Kurz ochrany života a zdravia určený pre žiakov 3. ročníka.  Organizovali sme ho formou dennej dochádzky v dňoch 05. – 07. 05. 2015. Žiaci si osvojovali vedomosti a zručnosti z riešenia mimoriadnych situácií – civilnej ochrany a zdravotnej prípravy. Na modeloch - figuríne si  napr. prakticky vyskúšali resuscitáciu – umelé dýchanie a nepriamu masáž srdca, stabilizovanú polohu na boku a plnili iné úlohy. Riešili modelované situácie pri vyhlásení signálov civilnej ochrany.  Časť kurzu – pobyt a pohyb v prírode sa realizovala na turistických chodníkoch vo Vysokých Tatrách – na Popradskom plese, Hrebienku, Rainerovej chate a pri vodopádoch Studeného potoka. Veríme, že kurz bol inšpiratívnym podnetom pre ďalšie individuálne návštevy Vysokých Tatier.  

 • Náhradná rodinná starostlivosť a sociálna kuratela - prednáška

  Dňa 05. 05. 2015 sa v rámci predmetu právna náuka uskutočnila pre žiakov 2. ročníka prednáška na tému Náhradná rodinná starostilivosť a sociálna kuratela.

  Sociálna kurátorka Mgr. Hlinková priblížila žiakom prácu sociálnych kurátorov, konkretizovala podmienky, ktoré musia splniť záujemcovia o náhradnú rodinnú starostlivosť, porozprávala žiakom o skúsenostiach s pestúnskymi rodinami a o starostlivosti o disfunkčné rodiny.

 • Dávid Reľovský - člen tímu Majstrov Slovenska v hokejbale

  02. 05. 2015 sa Dávid Reľovský (II. B) so svojim tímom stal Majstrom Slovenska v hokejbale v kategórii U19. Dávid skóroval víťazný gól. Blahoželáme.

  http://www.tophbl.sk/content/extraliga-u19-nervydr%C3%A1saj%C3%BAce-vyvrcholenie-spi%C5%A1iaci-s-majstrovskou-korunou

 • Emma Tomková - 1. miesto na celoslovenskom finále projektu Veľvyslanectvo mladých

  Blahoželáme Emme Tomkovej (II. B), ktorá 30. 04. 2015 na celoslovenskom finále projektu Veľvyslanectvo mladých získala 1. miesto.

  http://www.zenskyweb.sk/galerie/23117#6

  http://www.zenskyweb.sk/vel-vyslanectvo-mlady-ch-ema-tomkova-o-vitaznom-projekte

 • Stavanie mája

  Aj tentoraz žiacka školská rada oživila tradície a pre žiakov a učiteľov školy pripravila program spojený s postavením mája. Žiaci školy tak spoločne privítali najkrajší mesiac v roku. Pripomína nám ho majestátny máj, ktorého farebné stužky plápolajú vo vetre...

Verejné obstarávanie

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 42 800 30

Fotogaléria