Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Počet návštev: 5119619

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 3.9.2015)
Barbora Augustínová (III. B)
Zajtra (Piatok 4.9.2015)
Stanislav Gajdoš (III. A)

Štvrtok 3. 9. 2015

Sme škola s veľmi dobrými výsledkami

Mimovládna nezisková organizácia INEKO zverejňuje na svojej webstránke skoly.ineko.sk hodnotenie základných a stredných škôl(Celý článok)


 

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni realizuje projekt

HORIZONTY VZDELÁVANIA

ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Novinky

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015 pred budovou školy so začiatkom o 8.45 hodine.

  Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015

  Riaditeľka školy RNDr. Viera Mikulová na slávnostnom ukončení školského roka vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v školskom roku 2014/2015, 11 žiakom udelila pochvalu riaditeľa školy za výborný prospech a vzornú dochádzku. Z prostriedkov Združenia rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni v ocenila žiakov, ktorí reprezentovali školu v súťažiach na miestnej, oblastnej, regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

 • Projekt "International village"

  Študenti Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni sa 22. júna 2015 zúčastnili interkultúrneho večera v rámci mládežníckej výmeny Interculture village, ktorá sa konala v Ľubovnianskych kúpeľoch v hoteli Sórea. Multikultúrny večer sa niesol v príjemnej nálade. Slováci odprezentovali štát krátkym videom, prezentáciou, ľudovými piesňami a chutným občerstvením. Ostatní účastníci boli príjemne prekvapení z ľudových krojov, do ktorých boli naši študenti odetí. Táto mládežnícka výmena sa uskutočnila už po štvrýtkrát.

 • Druháci na Liptove

  V piatok 19. júna navštívilo 26 žiakov 2. A triedy najväčší celoročný areál vodnej zábavy na Slovensku, v Čechách ba i v Poľsku. V regióne Liptov,  v 14 bazénoch s morskou, termálnou aj čírou vodou a tiež vďaka toboganom, šmýkačkám, atrakciám vo Funparku a celodennému programu sa určite nenudili. Do Aquaparku Tatralandia určite zavítajú znova. 

 • Oceňovanie stredných škôl - získali sme CENU VÚC

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Prešovský samosprávny kraj udelili Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl CENU VÚC za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka a vyjadrenia uznania v oblasti neformálneho vzdelávania. Cenu prevzala riaditeľka školy RNDr. Viera Mikulová dňa 15. 06. 2015 z rúk generálneho riaditeľa IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže Mgr. Rastislava Pavlíka.

 • Ocenenie pedagogického zamestnanca strednej školy

  Dňa 15. 06. 2015 predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík udelil PLAKETU JOHANN AMOS COMENIUS SOPHISTA PRO GEGIONE Ing. Dane Gburovej za mimoriadny prínos pre región v oblasti výchovy a vzdelávania. Srdečne blahoželáme.

   

 • Družstvo prvej pomoci - 2. miesto

  Dňa 8. júna 2015 sa ukutočnila Územná súťaž Slovenského Červeného kríža Družstiev prvej pomoci. Svoje vedomosti z oblasti poskytovania prvej pomoci, darcovstva krvi, Červeného kríža a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci si preverili žiaci základných a stredných škôl.

 • Deň záchranárskych zborov

  22. mája 2015 sa v Starej Ľubovni uskutočnil Deň záchranárskych zborov pôsobiacich na teritóriu okresu Stará Ľubovňa venovaný mladej generácii. Tento výnimočný deň sme využili na realizáciu druhého a štvrtého účelového cvičenia ochrany života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka. Žiaci mali možnosť vidieť a zoznámiť sa so záchranárskymi zbormi, dynamickými ukážkami kukláčov, psovodov, hasičov, vystúpením športového klubu karate. Súčasťou akcie boli statické ukážky techniky, výstroje a výzbroje.

 • Exkurzia na matrike

  Dňa 15. 05. 2015  žiaci II. B triedy v rámci predmetu právna náuka navštívili Mestský úrad v Starej Ľubovni.

  Mgr. Mária Grešová ich oboznámila s agendou, ktorú vedie matrika (narodenie, sobáše úmrtie, osobitná matrika). Žiaci sa dozvedeli o možnostiach zmeny mena a priezviska, o miestach, kde sa môže uskutočniť sobášny akt a iné zaujímavosti týkajúce sa práce matrikárky.

 • Projekt "Čisté ruky" aj v našej škole

  13. 05. 2015 sa v našej škole vykonala policajná prehliadka žiakov tretieho ročníka ako prevencia v súvislosti s prechovávaním a užívaním drog a iných psychotropných látok. Príslušníci PZ v Starej Ľubovni, spolu s psovodom a policajným psom prezreli školské tašky a žiakov a skontrolovali triedy. Následne po kontrole sa uskutočnila prednáška a beseda na tému Stop drogám v školách. Prednášku a celú policajnú akciu viedol Mgr. Gáborčák, príslušník kriminálnej polície v Starej Ľubovni.

Verejné obstarávanie

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 42 800 30

Fotogaléria