Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Počet návštev: 5460608

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 1.5.2016)
Dana Chabová (IV. A)
Henrieta Kocúrová (II. B)

Nedeľa 1. 5. 2016

Sme škola s veľmi dobrými výsledkami

Mimovládna nezisková organizácia INEKO zverejňuje na svojej webstránke skoly.ineko.sk hodnotenie základných a stredných škôl(Celý článok)


 

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni realizuje projekt

HORIZONTY VZDELÁVANIA

ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Minister Juraj Draxler ocenil riaditeľku školy RNDr. Vieru Mikulovú za mimoriadne úspechy

Riaditeľka školy RNDr. Viera Mikulová si 22. 03. 2016 prevzala z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera Medailu sv. Gorazda za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté so stredoškolskou mládežou. K najvyššiemu stupňu ocenenia v rezorte školstva srdečne blahoželáme.

http://www.minedu.sk/minister-juraj-draxler-ocenil-pedagogov-za-mimoriadne-uspechy/   

Prijímacie skúšky pre rok 2016/2017

2 % zo zaplatenej dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme si Vás požiadať o poukázanie 2 % svojej zaplatenej dane Združeniu rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na mimoškolské aktivity žiakov školy a na reprezentáciu školy v súlade so Stanovami Združenia rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni.

Ďakujeme.

(Na stiahnutie - Vyhlasenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane (pdf)

Novinky

 • Pri príležitosti vyvrcholenia osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kamienka 23. 04. 2016 Obec Kamienka udelila predsedovi PSK MUDr. Petrovi Chudíkovi čestné občianstvo za mnohonásobné osobné angažovanie sa pri presadzovaní záujmov obce na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni.

 • Naši žiaci boli úspešní na celoslovenskom kole Finančnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 27. 04. 2016 v Bratislave. Ján Nemergut IV. B sa umiestnil na 2. mieste, Lucia Duffalová III. A sa umiestnila na 3. mieste a na 4. mieste sa umiestnili Marek Mačuga IV. B, Patrik Cicák III. A, Zuzana Majkutova IV. B, Silvia Budzáková IV. B. K úspechu srdečne blahoželáme.

 • Čo majú spoločné Indonézia a Slovensko? Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) s Veľvyslanectvom Indonézskej republiky v SR vyhlásila súťaž pre stredoškolákov o najkrajšiu esej. Hodnotiacej komisii sa najviac páčila esej Emmy Tomkovej s názvom Neprebádaná Indonézia & naše krásne Slovensko. Cenu v podobe značkového tabletu víťazke odovzdal veľvyslanec Indonézskej republiky Djumantoro Purwokoputro Purbo a riaditeľka obchodu a marketingu PEVŠ Zuzana Ihnátová.

 • Súčasťou školského vzdelávacieho programu je Kurz ochrany života a zdravia určený pre žiakov 3. ročníka. 25. apríla 2016 sme realizovali prvý deň v priestoroch Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni. V nasledujúcich dňoch sme navštívili Vysoké Tatry.

 • Dňa 20. apríla 2016 sa uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej  súťaže o Európskej únii „Mladý Európan“ pre stredné školy z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa.   Medzi zúčastnenými školami bola aj Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, ktorú reprezentovali študenti 3. ročníka – Lenka Šmidová, Dávid Reľovský a Patrik Cicák. Po vedomostnom teste a cudzojazyčnej krížovke sme priebežne skončili na 3. mieste a postúpili do finále súťaže. Do finálovej časti ešte postúpili 2 družstvá – Gymnázium Spišská Stará Ves a Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste. Obchodná akadémia Stará Ľubovňa skončila na vynikajúcom 3. mieste. Úspešným reprezentantom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. 

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne aktívy Združenia rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutočnia 19. 04. 2016 15.30 h v učebniach školy podľa nasledujúceho rozpisu:

  I. B - C06, II. A - B13, II. B - B12, III. A - B04, III. B - B14, IV. A - C05, IV. B - B03

  Tešíme sa na spoločné stretnutie

  RNDr. Viera Mikulová, riaditeľka školy

 • Deň narcisov (15. 04. 2016) sa niesol v žltej farbe na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej chorobe. Zakúpením tohto jarného kvietku sme vyjadrili spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom.

  Dobrovoľníci z III. B triedy sa vybrali do ulíc v zelených tričkách s označením "Liga proti rakovine" a s pokladničkou, do ktorej mohol ktokoľvek prispieť ľubovoľnou sumou. Naši študenti oslovovali ľudí na ulici, ale aj v školách, úradoch, ...  Ľudia prispievali na túto zbierku a s hrdosťou nosili na svojom oblečení žltý narcis. Našim dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať viac ako  370,00 €. Veríme, že vyzbierané finančné prostriedky budú použité na dobrú vec.

 • Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Po úspešnom zvládnutí prvého kola finančnej olympiády postúpilo do druhého kola až 32 našich študentov. V druhom kole študenti našej školy opäť bodovali. Tento rok do finálového kola, ktoré sa uskutoční 27. 04. 2016 v Bratislave,  postúpilo 6 študentov:

 • Dňa 07. 04. 2016 sa v priestoroch  našej školy uskutočnila prednáška, ktorej témou bolo „Ako jednoducho a efektívne organizovať myšlienky v učení.“ Študenti I. B triedy dostali príležitosť spoznať systém jednoduchých a okamžite aplikovateľných stratégií.  Cieľom tejto prednášky bolo využitie plného potenciálu  dieťaťa najjednoduchším možným spôsobom. Študentom túto prednášku poskytol psychológ pán Mário Beky,  ktorý je tvorcom unikátneho koučingového programu. Advanced MentalCoaching je program, ktorý momentálne používa škála amatérskych a profesionálnych športovcov v 8 krajinách na 3 kontinentoch.

 • Dňa 05. 04. 2016 v telocvični SOŠ technickej v Starej Ľubovni sa uskutočnil basketbalový turnaj dievčat  stredných škôl okresu Stará Ľubovňa. Našu školu reprezentovali: Neupaerová Patrícia III. B, Časnohová Daniela III. B, Agustinová Barbora III. B, Šmidová Lenka III. B, Derevjaníková Karin III. A, Birošiková Monika III. A, Opinová Natália III. A, Mrugová Katarína III. A, Pavelčáková Mária II. B, Čopiaková Žaneta IV. B.

 • Dňa 04. 04. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat stredných škôl. V telocvični Strednej odbornej školy Jarmočná 108 si dievčatá neobhájili minuloročné tretie miesto, a tak napokon skončili ako štvrté. Prvé miesto patrilo študentkám z Gymnázia T. Vansovej, druhé miesto dievčatám z Gymnázia sv. Mikuláša a tretie miesto si vybojovala Stredná odborná škola Jarmočná 108. Našu školu reprezentovali: Lívia Vreselovičová IV. B, Monika Birošíková III. A, Mária Reľovská III. A, Barbora Augustinová III. B, Lenka Šmidová III. B, Perháčová Sofia III. B, Alena Marchevková I. A, Júlia Zavodiančíková I. A, Monika Muchová I. A, Jesika Špesová II. B, Simona Ženčuchová II. A

 • 01. 04. 2016 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľubomír Tomko za pedagogickú prácu Ing. Janu Kormanskú a Mgr. Alexandru Reľovskú. K oceneniu srdečne blahoželáme. http://www.staralubovna.sk/item/den-ucitelov-0/

 • V rámci udržateľnosti projektu Horizonty vzdelávania sme v termíne 21. - 23. 03. 2016 pre žiakov IV. B triedy a v termíne 30. 03. - 01. 04 2016 pre žiakov IV. A triedy realizovali aktivitu 4.1 Blokové vyučovanie vo vedení účtovníctva a mzdovej agendy. V rámci aktivity boli rozvíjané zručnosti a ekonomické myslenie žiakov. Žiaci riešili problémové úlohy pri vedení jednoduchého účtovníctva v programe Alfa, pri vedení podvojného účtovníctva v programe Omega a viedli mzdovú agendu v programe Olymp. Blokovým vyučovaním sme prispeli k skvalitneniu a modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v odborných predmetoch, využili sme medzipredmetové vzťahy a žiakov pripravujeme na reálne situácie v hospodárskej praxi.

 • Vážená pani riaditeľka, milí učitelia, nepedagogickí zamestnanci,

  poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej genrerácii poznaie a životné skúsenosti, vychovať z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, trpezlivosti, obetavosti, úprimného vzťahu k práci, či osobný príklad. Vážime si takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým, ako práve Vy. Ďakujeme Vám. Za každú chvíľku stávenú s nami. Za všetko, čo ste nás už naučili a za všetko, čo nás ešte len naučíte. Za každú známku, za každé vysvetlenie. Za všetky trápenia, úsilia, za všetko poučné, čo nám vždy poviete. Ku Dňu učiteľov Vám želáme pevné zdravie, veľa radosti z dobre vykonanej práce a nekonečné množstvo úspechov.

Verejné obstarávanie

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 42 800 30

Fotogaléria