Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Počet návštev: 4589297

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 21.8.2014)
Ing. Jana Kolejová
Ing. Jana Kormanská

Streda 20. 8. 2014


 

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni realizuje národný projekt

HORIZONTY VZDELÁVANIA

ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa

v rokoch 2012 – 2014 realizuje projekt  

CESTA NA EURÓPSKY TRH PRÁCE, 

ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie Programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci.

Oznam o prerušení prevádzky školy

Z dôvodu čerpania dovoleniek prerušujeme prevádzku školy v období

od 21. júla 2014 do 10. augusta 2014.

V naliehavých prípadoch pre vybavenie akejkoľvek agendy  sa kontaktujte  telefonicky na telefónnych číslach:  0905 368 244052/432 60 22, resp. e-mailom na adrese: riaditel@oa-sl.vucpo.sk.

Pre vybavenie potvrdení o návšteve školy, potvrdzovanie žiackych preukážok a iných dokumentov prevádzka školy bude obnovená od 11.  augusta 2014 s pracovným časom od 8.00 h do 15.00 h. 

Oznam pre uchádzačov o pomaturitné štúdium

Výsledky 1. termínu prijímacieho konania do 1. ročníka denného dvojročného kvalifikačného pomaturitného štúdia 63 14 N cestovný ruch
 
Do 1. ročníka denného dvojročného kvalifikačného pomaturitného štúdia 63 14 N cestovný ruch boli prijatí všetci uchádzači, ktorí podali prihlášku na štúdium riaditeľke školy do 31. mája 2014.
 
Všetci uchádzači splnili podmienky pre prijatie.
 
Výsledky 2. termínu prijímacieho konania budú zverejnené do 25. augusta 2014 v súlade s Prijímacím konaním pre denné dvojročné kvalifikačné pomaturitné štúdium. 

Otvárame štúdium pre absolventov stredných škôl a gymnázií

V školskom roku 2014/2015 otvárame 

denné dvojročné pomaturitné štúdium v študijnom odbore 

63 14 N cestovný ruch

Termín podania prihlášky: do 31. júla 2014 

Prihlášku je potrebné doručiť osobne alebo poštou na sekretariát školy.

Informácie poskytujeme na telefónnych číslach 052/ 42 800 30 (sekretariát školy) alebo 0905 368 244 (RNDr. V. Mikulová, riaditeľka školy).

Ďalšie informácie a tlačivá:

 

Novinky

 • Sme škola s výbornými výsledkami

  Mimovládna nezisková organizácia INEKO zverejnila na svojej webstránke skoly.ineko.sk v novembri 2013 hodnotenie základných a stredných škôl. (Celý článok)

 • Naše študentky reprezentovali kraj v Bruseli

  Lucii Duffalovej (1. A) a Dane Chabovej (2. A) zo Starej Ľubovne sa podarilo písaním esejí prebojovať až do Bruselu.. A

  Dana sa v súťažnej eseji venovala životnému prostrediu, Lucia tomu, čo by ako europoslankyňa urobila na miestnej úrovni pre mladých ľudí.

 • Jazdecký výcvik

  4. júna 2014 v ranných hodinách študenti Obchodnej akadémie z odboru služby v cestovnom ruchu zavítali do Podolínca na farmu, kde ... (celý článok)

 • Zvíťazili naši zdravotníci

  Dňa 27. mája 2014 sa v priestoroch Základnej školy na Ulici Komenského v Stareh´j Ľubovni konala Územná súťaž Družstiev prvej pomoci. (Celý článok)

 • Na turistických chodníkoch vo Vysokých Tatrách

  Súčasťou školského vzdelávacieho programu je Kurz ochrany života a zdravia určený pre študentov 3. ročníka. Organizovali sme ho ... (Celý článok)

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 42 800 30

Fotogaléria