Členovia rady školy Štatút rady školy

Členovia rady školy

Zástupcovia zriaďovateľa:

 • JUDr. Anna Aftanasová
 • Ing. Jozef Kandráč
 • Pavol Jeleň
 • PhDr., PaedDr. Danka Matiová, PhD.

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Dana Knapíková
 • Ing. Dana Gburová

 

Zástupcovia nepedagogických zamestancov:

 • Mgr. Lucia Chmeliarová

 

Zástupcovia rodičov a zákonných zástupcov žiakov: 

 • Mgr. Viera Kormaníková
 • Renáta Kseňáková
 • Anna Hirková

 

Zástupca žiakov školy: 

 • Dajana Futejová

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 42 800 30

Fotogaléria