Členovia rady školy

Za poslancov VÚC:

 • JUDr. Anna Aftanasová
 • Ing. Jozef Kandráč
 • Pavol Jeleň
 • PhDr., PaedDr. Danka Matiová, PhD.

 

Za pedagogických zamestnancov

 • Mgr. Dana Knapíková
 • Ing. Dana Gburová

 

Za nepedagogických zamestancov:

 • Mgr. Lucia Chmeliarová

 

Za rodičov:

 • Mgr. Viera Kormaníková
 • Renáta Kseňáková
 • JUDr. Marta Konkoľová

 

Za žiakov:

 • Michal Knapík

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 42 800 30

Fotogaléria