Členovia rady školy Štatút rady školy

Členovia rady školy

Zástupcovia zriaďovateľa:

 • JUDr. Anna Aftanasová
 • Ing. Jozef Kandráč
 • Pavol Jeleň
 • PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 • PaedDr. Katarína Barlíková
 • Ing. Dana Gburová

 

Zástupcovia nepedagogických zamestancov:

 • Mgr. Lucia Chmeliarová

 

Zástupcovia rodičov a zákonných zástupcov žiakov: 

 • Mgr. Adriana Fiľková
 • Dis. Art Monika Fedáková
 • Mgr. Anton Tomko

 

Zástupca žiakov školy: 

 • Dárius Ján Begonja

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria