Členovia rady školy Štatút rady školy

Členovia rady školy

Zástupcovia zriaďovateľa:

 • DiS. art. Monika Fedáková
 • Ing. Filip Murcko
 • Ing. arch. Zita Pleštinská
 • Mgr. Ľudmila Smreková

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 • PaedDr. Katarína Barlíková
 • Ing. Dana Gburová

 

Zástupcovia nepedagogických zamestancov:

 • Mgr. Lucia Chmeliarová

 

Zástupcovia rodičov a zákonných zástupcov žiakov: 

 • Mgr. Adriana Fiľková
 • Mgr. Monika Fedorová
 • Ing. Štefan Petrus

 

Zástupca žiakov školy: 

 • Dárius Mosorjak

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria