• Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

  V školskom roku 2018/2019 sa uskutočňuje 2. ročník Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS. Do školského kola sa zapojilo 18 žiakov. Z nich 6 postúpilo do krajského kola. Najvyšší počet bodov zo všetkých žiakov Prešovského samosprávneho kraja získala Veronika Cicáková (III. A). Ďalší postupujúci sú: Filip Bujňák (III. A), Samuel Fedák (IV. A), Hana Reľovská (III. A), Faustína Fedáková (II. B) a Dominika Irhová (III. A).

  Postupujúcim blahoželáme.

 • Tvorba a obhajoba žiackych projektov

  Tvorba a obhajoba žiackych projektov

  21. 12. 2018 sme pre žiakov druhého a tretieho ročníka realizovali aktivitu 4.4 Tvorba a obhajoba žiackych projektov v rámci udržateľnosťi projektu Horizonty vzdelávania, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Žiaci tretieho ročníka obhajovali svoje projekty pred odbornými komisiami. Pri písaní tematicky rôzne zameraných projektov žiaci aplikovali vedomosti a zručnosti získané v rámci viacerých všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov (napr. administratíva a korešpondencia, slovenský jazyk, odborné ekonomické predmety, informatika a pod.). Žiaci druhého ročníka ako diváci získavali od starších spolužiakov inšpiráciu a nové poznatky.  

  Skúsenosti získané absolvovaním tejto aktivity využijú žiaci nielen pri štúdiu na strednej škole, ale i na vysokých školách a pri uplatnení na trhu práce. Aplikovaním nových foriem vyučovania prispievame k rozvoju a overovaniu kľúčových kompetencií žiakov, zabezpečujeme prípravu flexibilnej pracovnej sily pre trh práce inovovaným vzdelávaním a napĺňame tak ciele, špecifické ciele projektu a prispievame k udržateľnosti aktivít projektu. 

 • Vianočný punč

  Vianočný punč

  Študentská rada po roku opäť varila vianočný punč, ktorý rozvoniaval a chutil výborne:)

 • Po dobrom skutku išli na prázdniny...

  Žiaci 1. B triedy zorganizovali medzi žiakmi obchodnej akadémie zbierku piškôt, granúl a ďalších vecí, ktoré dnes zaniesli psíkom umiestneným v Karanténnej stanici v Starej Ľubovni. Veríme, že táto charitatívna aktivita žiakov, ktorá pomôže prečkať psíkom niekedy dlhé čakanie na nový domov, sa stane dobrou tradíciou študentov našej školy.

 • Obvodné kolo v bowlingu

  Obvodné kolo v bowlingu

  Dňa 11. 12. 2018 v Športovom relaxačnom centre v Starej Ľubovni sa uskutočnilo obvodné kolo v bowlingu. Tejto súťaže sa zúčastnilo desať dievčat a štrnásť chlapcov zo škôl Stará Ľubovňa, Lipany a Sabinov. Hralo sa v skupinách, kde do finále postupovali prví dvaja.

  Našu školu reprezentovali Júlia Zavodjančíková IV. A a Veronika Kubálová I. B, ktorá obsadila tretie miesto.

  Chlapčenské družstvo tvorila dvojica Samul Fedák IV. A a Dávid Lapšanský IV. A, ktorý ako víťaz postupuje na krajské kolo.

  Súťažiacim prajeme veľa športových úspechov a víťazovi veľa šťastia na krajskom kole.

 • Školské kolo vo florbale

  Školské kolo vo florbale

  Dňa 6. decembra 2018 sa v telocvični školy uskutočnilo školské kolo vo florbale  dievčat a chlapcov. Zúčastnili sa ho tri dievčenské  a štyri chlapčenské družstvá. Hralo sa systémom každý s každým  2 x 10 minút.

  Poradie

  Dievčatá:

  1. miesto  I. A trieda

  Kvasňáková M., Fudalyová, Vaverčáková V., Olekšáková, Kalisová Nikola a Nataália

  2. miesto IV. A tireda

  Dufalová I., Marhevková A., Muchová M., Nagyová Diana a Dominika, Zavodjančíková J.

  3. miesto I. B trieda

  Kubalová, Krajňáková, Neupauerová, Kollárová

  Chlapci:

  1. miesto I. B -  II. A - B trieda

   Kopčík K., Jozefik J., SýkoraR., Fedor J.,Drab M., Kačmarík A.

  2. miesto III. A - B trieda

   Struk S., Sýkora S., Šebest M., Bednár, Jakubianský D., Kormaník M.

  3. miesto IV. A trieda

   Ščerbák R., Ščerbák P., Šuga M., Fedák S., Koký T.

  4. miesto IV. B trieda

   Stolár A., Hudec G., Ferianc F., Lopatovský A., Kapitančík K.

  Víťazom blahoželáme.

 • Šachový turnaj

  Šachový turnaj

  Dňa 06. 12. 2018  sa v príjemnej atmosfére uskutočnil šachový turnaj dievčat a chlapcov. V tomto školskom roku si zahrali len dve dievčatá, kde svoje majstrovstvo ukázala Soňa Hlaváčová 1. B a vyhrala nad Alicou Mačugovou II. B.

   Poradie chlapcov:

  1. miesto Mytník J., IV. B

  2. miesto Sýkora R., II. B

  3. miesto Rindoš D., II. B

  4. miesto Alexý M. IV. A

   Všetkým študentom blahoželáme a prajeme veľa krásnych prežitých chvíľ pri šachovnici.

   

 • Protidrogový jednodňový festival

  Protidrogový jednodňový festival

  06.12. 2018 sme, tak ako každý rok, otvorili brány našej školy v úplne inom šate. Žiaci si v tento predvianočný čas pripomenuli dôležitosť rodiny a spolupatričnosti, ako jeden so symbolov boja proti drogám. Jedným zo základných pilierov tohto protidrogového festivalu bol dokument „Deti z Leningradskej stanice“. Cieľom tejto aktivity si bolo uvedomiť problémy detí žijúcich na ulici, vedieť popísať svoje práva a práva iných, rozvíjať empatiu. Prostredníctvom tohto filmu sme sa pokúsili priblížiť osudy mladých ľudí, ktorým drogy zmenili život. 

 • Návšteva Mikuláša

  Návšteva Mikuláša

  Aj tento rok, ako tradične,  06.12.2018 k nám  zavítal Mikuláš so svojím tímom -  anjelmi a čertom.

  Pri obchôdzke  školy navštívil aj jednotlivé triedy, kde sladkosťami obdaroval študentov, ktorí sa venovali  vianočnej výzdobe.  Všetky triedy sú zapojené do súťaže o najkrajšiu vianočnú  výzdobu, ktorú  vyhlásila študentská rada.  Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v poslednom týždni pred Vianocami. 

 • Čarovné Vianoce na hrade

  V dňoch 4. - 7. decembra 2018  sa obidve  tretiacke a jedna prvácka trieda zúčastnili podujatia na ľubovnianskom hrade, kde im boli predstavené Vianoce v netradičnom štýle.

  Majordóm Hradu Ľubovňa predstavil tradičné šľachtické Vianoce. Porozprával o stolovaní pri slávnostnej večeri, o typických vianočných jedlách a zvykoch v rodinnom kruhu šľachtických rodín žijúcich v minulosti na Hrade Ľubovňa.
  V skanzene pod hradom boli predstavené  tradičné Vianoce v ľudovom prostredí. Predstavené nám bolo štedrovečerné stolovanie, symbolika jedál, zvyky a tradície dodržiavané do súčasnosti v mnohých domácnostiach. Atmosféru nám doplnila  aj vôňa pečených oblátok, ktoré sme si  upiekli.

 • Emócie v marketingu

  Emócie v marketingu

  Dňa 10. 12. 2018 pre žiakov tretích ročníkov sa uskutočnil workshop „Emócie v marketingu“ pod vedením Ing. Dávida Vrtaňu z Občianskeho združenia  Mladý podnikavec.

  Emócie sú súčasťou nášho života. Nie vždy robíme múdre rozhodnutia, často podľahneme reklamám, ktoré ovplyvňujú naše rozhodovania o kúpe.

  Naši študenti sa po oboznámení so základnými pojmami z oblasti psychológie vlastnou mysľou hľadali odpovede a osvojovali si nové poznatky.

  Workshop bol poučnou a zábavnou formou vyučovania, z ktorého si žiaci odniesli nezabudnuteľné zážitky.

 • Raňajkovali s primátorom

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijal primátor Starej Ľubovne PhDr. Ľuboš Tomko dňa 29. 11. 2018 Júliu Zavodjančíkovú (IV. A), Samuela Jozefa Fedáka (IV. A) a študentov ostatných stredných škôl na Raňajkách s primátorom. Poďakoval im za reprezentáciu mesta na krajských a celoslovenských náukových a športových súťažiach. Do ďalšieho štúdia im zaželal veľa úspechov. 

 • Exkurzia v Krakowe

  Exkurzia v Krakowe

  Dňa 30. novembra 2018 sa žiaci III. A, III. B a II. B zúčastnili „Exkurzie po historických pamiatkach mesta Krakow“ s cieľom spoznávať bohatú históriu kráľovského mesta Krakow, ktoré  je jedným z najdôležitejších poľských turistických centier s cennými pamiatkami z rôznych epoch.

  Žiaci navštívili Wawelský hrad pozostávajúci z mnohých objektov okolo centrálneho dvora, v ktorom sa nachádza  kráľovský zámok a katedrála. Po obhliadke Wawelského hradu  sa žiaci presunuli do Starého mesta na tradičné vianočné trhy a niektorí dobrodruhovia navštívili aj dom hrôzy. Nasiaknutý atmosférou Vianoc a dobrých zážitkov sa vo večerných hodinách vrátili domov.

 • Imatrikulácia

  Imatrikulácia

  Dňa 15. 11. 2018 sa III. A trieda úspešne popasovala s organizáciou tohtoročnej imatrikulácie, ktorá sa niesla v duchu retro štýlu. Prváci zložili študentský sľub a boli prijatí do života našej školy. Po udelení imatrikulačných sľubov večierok pokračoval žrebovaním cien v tombole. Večierok zakončila divoká tancovačka. Všetkým zúčastnením učiteľom a žiakom ďakujeme.

  Trieda III. A

 • Školské kolo vo futsale chlapcov

  Školské kolo vo futsale chlapcov

  Pri príležitostí Štátneho sviatku – Deň boja za slobodu a demokraciu sa 16. 11. 2018  uskutočnilo školské kolo vo futsale chlapcov.  Turnaj sa hral v príjemnej športovej atmosfére. Každý zápas sa odohral s vysokým nasadením a s túžbou po úspešnom výsledku. Víťazstvo si nakoniec zaslúžene vybojovali študenti IV. A triedy, ktorí odohrali celý turnaj bez náhradníkov. Víťazovi blahoželáme a všetkým hráčom patrí za predvedené výkony veľké poďakovanie. Tešíme sa na ďalšie vydarené športové podujatia. 

  Súpisky družstiev

  I. B- II. A – Kopčík K., Rinkovský R., Dráb M., Jozefík J., Kačmarík A., Fedor J.,

  III. A - B – Šebest M., Struk S., Sýkora S., Kormaník M., Jakubianský D.,

  IV. A – Ščerbák R., Ščerbák P., Šuga M., Muchová M.,

  IV. B –  Stolár D., Hutník S., Boleš B., Ferianc F., Hudec G.,

  Celkové poradie:

  1. miesto IV. A
  2. miesto III. A – B
  3. miesto IV. B
  4. miesto I. B – II. A

   

 • Long Minority Stories Short - seminár v anglickom jazyku

  Long Minority Stories Short - seminár v anglickom jazyku

  Žiačky II. A triedy Sofia Vilčeková, Janka Mrugová a Veronika Fudalyová sa zúčastnili týždňového seminára „Long Minority Stories Short“, ktorý sa konal v Bratislave. Seminár bol riadený organizáciou YEN (Youth of European Nationalities) v spolupráci s KDJ (Karpatendeutsche Jugend der Slowakei).

  Okrem nových informácií dievčatá spoznali výnimočných a inšpiratívnych ľudí z rôznych krajín a odniesli si nezabudnuteľné zážitky. Vrátili sa namotivované pre prácu na sebe, nie len pre dosiahnutie profesijných cieľov, ale predovšetkým túžbu stať sa dobrými ľuďmi. Popri angličtine sa stretli s nemčinou i francúzštinou. Účastníci seminára sa venovali témam a problémom, ktorým musia čeliť určité menšiny a pokúšali sa nájsť riešenia. Podľa slov žiačok bolo úžasné, ako sa dokázali navzájom počúvať a najviac sa im páčilo, že žiadna odpoveď nebola nesprávna. Prácu striedal oddych a výlety po Bratislave.

 • Členovia ŽSR na konferencii

  20. 11. 2018 sa v zasadačke PSK v Prešove konala konferencia pre ŽSR z Prešovského kraja. Zúčastnili sa jej aj naši študenti Richard Sýkora (2. B) a Barbora Hutníkova (2. A). Na  konferencii bolo za účasti predsedu PSK  PaedDr. Milana Majerského, PhD. podpísane memorandum o spolupráci RMPK a PSK.

  Zaujímavé a veľmi poučné boli aj série neformálnych prednášok Jakuba Čecha, Mareka Lavčaká, Lukáša Hrošovského.

  Konferencia bola ukončená KonQuizom so zaujímavými cenami.

 • Informatický bobor 2018

  Informatický bobor 2018

  Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do online súťaže Informatický bobor (iBobor). S menej i viac náročnými úlohami sa potrápilo 48 študentov (kategória Junior).

  Celkové vyhodnotenie súťaže bude známe do konca kalendárneho roka.

   

 • pIšQworky 2018 - oblastné kolo

  pIšQworky 2018 - oblastné kolo

  Dňa 14. novembra 2018 sa dve 5-členné družstvá zložené zo žiakov I. - 4. ročníka zúčastnili oblastného kola v Pišqworkách, ktoré sa konalo na Gymnáziu Kukučínova 1 v Poprade. V silnej konkurencii 12-tich družstiev sa neumiestnili na postupovom mieste.

  Súťaž Pišqworky, ktorá rozvíja u žiakov logické myslenie, stratégiu a zmysel pre spoluprácu v tíme, organizuje spolok Student Cyber Games so sídlom na Masarykovej univerzite v Brne (ČR).

  Našu obchodnú akadémiu reprezentovali:

  • Alexander D. Vyšovský (1. A)
  • Janka Čomová, Alica Mačugová, Dávid Rindoš a Richard Sýkora (2. B)
  • Dárius Mosorjak, Samuel Struk, Matej Šebest (3. A)
  • Branislav Boleš, Samuel Hutnít, Gerhard Hudec (4. B)
 • Okresné kolo žiačok SŠ v stolnom tenise

  Okresné kolo žiačok SŠ v stolnom tenise

  Dňa 09. 11. 2018 sa v telocvični Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo žiačok stredných škôl v stolnom tenise. Turnaj sa hral podľa platných pravidiel systémom  každý s každým na tri vyhraté sety, ktorý zaručil dostatočnú objektivitu.  K príjemnej športovej atmosfére prispeli aj samotné dievčatá. Našu školu úspešne reprezentovali: Zuzana Petrusová III. B, Alica Mačugová II. B, Michaela Dufalová I. A a Soňa Hlaváčová I. B. K  1. miestu dievčatám srdečne blahoželáme a na krajskom kole prajeme veľa šťastia.  

  Výsledková listina

  1.  Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

  2.  Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

  3.  Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383, Stará Ľubovňa

   4. SOŠ - Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria