Sme škola s veľmi dobrými výsledkami

Mimovládna nezisková organizácia INEKO zverejňuje na svojej webstránke skoly.ineko.sk hodnotenie základných a stredných škôl. V hodnotení sú spracované údaje o úspešnosti škôl a ich žiakov v rozmedzí posledných štyroch rokov. Okrem hodnotenia výsledkov školy organizácia INEKO zverejňuje na svojej web stránke aj rebríčky úspešnosti škôl podľa rôznych kritérií a taktiež porovnanie škôl podľa výberu samotného návštevníka tejto webstránky.

Ak sa pozrieme na vyhodnotenie a porovnanie škôl podrobnejšie, naša škola sa aj v r. 2014 umiestnila na popredných miestach.

V rámci hodnotených stredných odborných škôl Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sme sa umiestnili na:

 • 9. mieste v celkovom hodnotení škôl
 • 11. mieste rebríčka škôl podľa úspešnosti žiakov na maturitnej skúške
 • 13. mieste rebríčka škôl podľa nezamestnanosti absolventov
 • 15. mieste rebríčka škôl podľa úspešnosti prijímania absolventov na štúdium na vysoké školy (VŠ)
 • 25. mieste rebríčka škôl podľa účasti žiakov na súťažiach
(Pozn.: hodnotených bolo 67 stredných odborných škôl PSK)

 

V rámci hodnotených stredných odborných škôl a gymnázií PSK sme sa umiestnili na:

 • 12. mieste v celkovom hodnotení škôl
 • 15. – 16. mieste rebríčka škôl podľa úspešnosti žiakov na maturitnej skúške
 • 35. 36. mieste rebríčka škôl podľa nezamestnanosti absolventov
(Pozn.: hodnotených bolo 110 stredných odborných škôl a gymnázií PSK)

 

V rámci štyroch hodnotených stredných odborných škôl okresu Stará Ľubovňa sme sa umiestnili na:

 • 1. mieste v celkovom hodnotení škôl
 • 1. mieste rebríčka škôl podľa úspešnosti žiakov na maturitnej skúške
 • 1. mieste rebríčka škôl podľa nezamestnanosti absolventov
 • 1. mieste rebríčka škôl podľa úspešnosti prijímania absolventov na štúdium na VŠ
 • 1. mieste rebríčka škôl podľa účasti žiakov na súťažiach

 

V rámci 6-tich hodnotených stredných odborných škôl a gymnázií okresu Stará Ľubovňa sme sa umiestnili na:

 • 1. mieste v celkovom hodnotení škôl
 • 1. mieste rebríčka škôl podľa úspešnosti žiakov na maturitnej skúške
 • 3. mieste rebríčka škôl podľa nezamestnanosti absolventov
 • 3. mieste rebríčka škôl podľa úspešnosti prijímania absolventov na štúdium na VŠ
 • 3. – 4. mieste rebríčka škôl podľa účasti žiakov na súťažiach

 

V rámci 589 všetkých stredných škôl v SR sa naša škola umiestnila na 49. mieste, v rámci všetkých odborných stredných škôl v SR na 34. mieste (z 402 hodnotených SOŠ).

V celkovom hodnotení školy sme dosiahli hodnotu 6,8 – čo označuje školu s výbornými výsledkami. Na dobrom umiestnení našej školy sa odzrkadlili predovšetkým úspechy našich žiakov na maturitných skúškach, účasť žiakov na rôznych súťažiach, nízky počet našich absolventov registrovaných na úradoch práce, vysoká úspešnosť absolventov v prijímacom konaní na VŠ a tiež vysoký podiel našich učiteľov, ktorí zabezpečujú výučbu všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov v klasických aj v odborných učebniach.

Dobré výsledky nás zaväzujú do ďalšej práce ...

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria