Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Barlíková
Učebňa C1. 07
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Monika Poľanská
Učebňa B0. 04
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Reľovská
Učebňa B1. 02
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Knapíková
Učebňa B0. 03
Foto
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Kolumberová
Učebňa C0. 05
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Kormanská
Učebňa B1. 03
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dana Gburová
Učebňa B0. 02
Foto Foto Foto Foto Foto
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Nováková
Učebňa C0. 06

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria