Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Jazykový klub Rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku.
Krúžok spracovania informácií na PC a relaxačných aktivít Výchova novej generácie pretekárov, zvýšiť rýchlosť a presnosť písania na PC, naučiť sa pracovať s fotografom a krátkym videom, žiakov viesť k aktívnemu prežívaniu voľného času, k relaxovaniu v prírode, resp. na vybraných kultúrnych podujatiach
Kultúrno-poznávací Návšteva a príprava kultúrnych podujatí.
Radosť z účtovania Príprava študentov na olympiády: "Mladý účtovník" a "Finančná olympiáda".
Športový - vykročme za zdravím Zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové nývyky a zručností.
Tatranskí rytieri Naučiť sa a ľudí okolo seba správať sa ekologicky, chrániť prírodu zbieraním a triedením odpadkov, prevenciou a inými aktivitami
Turisticko poznávací Poznávanie prírodných a kultúrnych krás, pobyt v prírode.

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria