Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Florbal Rozvoj pohybových zručností žiakov. Vedenie k aktívnemu životnému štýlu a prehlbovanie vzťahu k športu.
Hravé dokumenty Príprava na súťaž vo wordprocessingu.
Krúžok rýchlostného písania a spracovania informácií na PC Výchova novej generácie pretekárov, zvýšiť rýchlosť a presnosť písania na PC, naučiť sa robiť s fotografom a krátkym videom.
Kultúrno-poznávací Návšteva a príprava kultúrnych podujatí.
Pohyb a zdravie Kompenzácia duševného zaťaženia, upevňovanie zdravia, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, rozvoj zdravého životného štýlu, rozvoj plaveckej, futbalovej, basketbalovej a volejbalovej výkonnosti, príprava na športové súťaže. Spoznávanie krás prírody.
Radosť z účtovania Príprava študentov na olympiády: "Mladý účtovník" a "Finančná olympiáda".
Spoločný voľný čas Správne využitie voľného času.
Turisticko poznávací Poznávanie prírody, kultúrnych pamiatok.
Vykročme za zdravím Rozvoj pohybových schopností.

© aScAgenda 2019.0.1128 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria