Termíny MS

Termíny realizácie maturitných skúšok

 MS Z PREDMETU

RIADNY TERMÍN

 Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti  (PFIČ) MS zo slovenského jazyka a literatúry /SJL/

                  13. marec 2018 (utorok)

 Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti  (PFIČ) MS z anglického /ANJ/ a nemeckého jazyka /NEJ/

                  14. marec 2018 (streda)

 Externá časť (EČ) z matematiky /MAT/

                  15. marec 2018 (štvrtok)

 Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitných  skúšok z jednotlivých predmetov a teoretická časť  odbornej zložky (TČOZ)

od 28. mája 2018 do 1. júna 2018

termín schvaľuje Okresný úrad v Prešove – odbor školstva

 Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

od  23. apríla 2018 do  27. apríla 2018

 

ČLENENIE MATURITNEJ SKÚŠKY

 

Predmety

Úroveň

Časť

Externá časť

Interná časť a jej formy

písomná

ústna

príprava

odpoveď

slovenský jazyk a literatúra

-

100´

150´

20´

20´

anglický jazyk a nemecký jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

matematika

-

150´

-

20´

20´

teoretická časť odbornej zložky

-

-

-

30´

30´

praktická časť odbornej zložky

-

-

max. 24 hodín (príprava a výkon) v jednom dni najviac 8 hodín

-

-

 

Poznámky:

 1. V okienkach je počet minút na vykonanie skúšky, resp.  na prípravu
 2. Maturitná skúška z predmetu matematika /MAT/ - nemá PFIČ MS (PFIČ - písomná forma internej časti)
 3. Maturitná skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúra /SJL/ má EČ a PFIČ podľa tejto štruktúry od školského roku 2007/2008 (Maturita 2008) a zmeny v trvaní EČ od školského roku 2015/2016 (Maturita 2016)
 4. V školskom roku 2008/2009 (Maturita 2009) sa zrušili úrovne vo všetkých maturitných predmetoch okrem cudzích jazykov
 5. Organizačným zabezpečením EČ a PFIČ MS, tvorbou testov a pokynov je poverený NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) – inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva SR (Zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods. 2)
 6. Od školského roku 2008/2009 (Maturita) 2009) sa predlžuje dĺžka trvania PFIČ MS z cudzích jazykov v obidvoch úrovniach na 60 minút a od školského roku 2015/2016 (Maturita 2016) sa predlžuje dĺžka trvania EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry /SJL/ na 100 minút a dĺžka trvania EČ MS z matematiky /MAT/ na 150 minút
 7. Všetky informácie o Maturite 2018 sú na stránke www.nucem.sk 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria