Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pre žiakov

a hodiny pre konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov  o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov

v školskom roku 2017/2018

Priezvisko a meno, titl.

e-mail

Žiaci  tried

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Barlíková Katarína, PaedDr.

katarina.barlikova@oasl.sk

I. A; II. A, II. B;

III. A, III. B; IV. A, IV. B

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

 

Bobulská Anna, Mgr.

anna.bobulska@oasl.sk

I. A; II. B; III. B;

IV. A, IV. B

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

 

Figurová Daniela, Mgr.

daniela.figurova@oasl.sk

I. A, I. B; II.A, II. B;

III. A, III. B; IV. A, IV. B

 

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

Gburová Dana, Ing.

dana.gburova@oasl.sk

II. B; III. A, III. B;

IV. A, IV. B

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

 

Hric Milan, Mgr.

milan.hric@oasl.sk

I. A, I. B; II. B;

III. B; IV. A, IV. B

 

 

15.05 h – 15.50 h

 

 

Jendrichovská Daniela, Mgr.

daniela.jendrichovska@oasl.sk

I. A, I. B; II. A, II. B;

III. A, III. B; IV. A, IV. B

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

 

Kmeč Pavol, PaedDr.

pavol.kmec@oasl.sk

I. A, I. B; II. A, II. B;

III. A, III. B; IV. A, IV. B

15.05 h – 15.50 h

 

 

 

 

Knapíková Dana, Mgr.

dana.knapikova@oasl.sk

I. B; II. A, II. B;

III. A, III. B; IV. A, IV. B

 

 

 

 

14.15 h – 15.00 h

Kolejová Jana, Ing.

jana.kolejova@oasl.sk

I. A, I. B; II. A, II. B;

III. A, III. B; IV. A, IV. B

14.15 h – 15.00 h

 

 

 

 

Kolumberová Mária, PaedDr.

maria.kolumberova@oasl.sk

I. A, I. B; II. A, II. B;

III. A, III. B; IV. A, IV. B

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

 

Kormanská Jana, Ing.

jana.kormanska@oasl.sk

I. B; II. B;

III. A, III. B; IV. B

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

 

Lampartová Svetlana, Mgr.

svetlana.lampartova@oasl.sk

I. A, I. B; II. A, II. B;

III. A, III. B

14.15 h – 15.00 h

 

 

 

 

 

 

Mikulová Viera, RNDr.

viera.mikulova@oasl.sk

III. A, III. B; IV. A

 

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

Nováková Iveta, Ing.

iveta.novakova@oasl.sk

I. B; II. A;

III. A, III. B; IV. A, IV. B

 

 

 

 

14.15 h – 15.00 h

Poľanská Monika, RNDr.

monika.polanska@oasl.sk

I. B; II. A, II. B

15.05 h – 15.50 h

 

 

 

 

Reľovská Alexandra, Mgr.

alexandra.relovska@oasl.sk

I. A; IV. B

 

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

Takáčová Mária, Ing.

maria.takacova@oasl.sk

II. A, II. B;

III. A, III. B; IV. B

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

 

Tomková Mária, Ing.

maria.tomkova@oasl.sk

III. B; IV. A, IV. B

 

 

14.15 h – 15.00 h

 

 

Folvarčík Štefan, Ing.

stefan.folvarcik@oasl.sk

II. B; III. B; IV. A

14.15 h – 15.00 h

 

 

 

 

Hamráková Monika, Mgr.

monika.hamrakova@oasl.sk

I. B

14.15 h – 15.00 h

 

 

 

 

Virová Jana, Bc.

jana.virova@oasl.sk

 

asistentka učiteľa

Popik Jozef, Mgr.

jozef.popik@oasl.sk

I. A, I. B; II. A, II. B

externý zamestnanec

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria