Voliteľné predmety

Voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku

SKLADBA VOLITEĽNÝCH PREDMETOV

TREŤOM ROČNÍKU V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

 

Ročník

6317 600 obchodná akadémia

3.

Aplikovaná matematika 2 h

Ekonomické cvičenia vo vybranej firme 2 h

Počet hodín spolu vo voliteľných predmetoch: 2

 

Poznámka: Žiak 3. ročníka si vyberie jeden z voliteľných predmetov.

 

SKLADBA VOLITEĽNÝCH PREDMETOV

VO ŠTVRTOM ROČNÍKU V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014   

 

Ročník

6317 600 obchodná akadémia

4.

 

Aplikovaná matematika 4 h

Seminár z aplikovanej matematiky 2 h

Psychológia práce 2 h

Regionálny cestovný ruch 2 h

Geografia v praxi 2 h

Spoločensko-hospodársky seminár 2 h

Seminár z makroekonómie 2 h

Ekonomické cvičenia vo vybranej firme 2 h

Aplikovaná informatika 2 h

 

Poznámka: Žiak si vyberie kombináciu voliteľných predmetov tak, aby počet hodín spolu bol 6.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria