Členský príspevok

Členský príspevok Združenia rodičov v školskom roku 2018/2019

Členský príspevok Združenia rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni  bol navrhnutý  členmi výkonného výboru a schválený na plenárnej schôdzi vo výške:

  • 20,00 € pre zákonného zástupcu žiaka  1., 2., 3. a 4. ročníka (v polovičnej sadzbe - 10,00 €, ak je žiak polosirota, poberateľ sociálneho štipendia)
  • 0,00 € (v prípade, ak je žiak úplná sirota)
  • za každé ďalšie dieťa dar vo výške 20,00 €, zníženie členského príspevku na 10,00 € pre zákonného zástupcu žiaka 1. - 4. ročníka, ktorý je poberateľom sociálneho štipendia v šk. roku 2018/2019.

Členský príspevok je možné poukázať priamo na účet Združenia rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni:

číslo účtu :

SK32 0900 0000 0001 0386 7803

Variabilný symbol :

17151091

Konštantný symbol :

0379

Do poznámky je nutné napísať :

meno a priezvisko žiaka, trieda, ročník

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria