Prehľad študijných odborov

Prehľad študijných odborov

Zoznam študijných odborov školy, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách a Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy a športu SR č. 113/2012, ktorou sa dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.

Školský rok

Ročník

2017/2018

1. – 4. ročník

1. – 5. ročník

63 17 M

63 41 M

63 55 M 63 17 M 74

obchodná akadémia

škola podnikania

služby v cestovnom ruchu

obchodná akadémia - bilingválne štúdium    (slovenský - anglický jazyk)

                                       

Pozn.: Uvedené študijné odbory má škola zaradené v Sieti škôl, ktorú vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a môže v nich poskytovať vyššie sekundárne vzdelávanie v súlade so zákonom 245/2008.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria