Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie (2013 - 2014)

25. 07. 2014 Zabezpečenie procesu VO na výber zhotoviteľa stavby - výzva 

04. 03. 2014 Výzva na predlozenie cenovej ponuky - telocvicna (pdf)

04. 03. 2014 Architektonicko objemová štúdia - telocvičňa (pdf)

20. 02. 2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf) - jazykové laboratórium

20. 02. 2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf) - učebnice

05. 12. 2013 - Správa o podlimitnej zákazke (pdf)

16. 10. 2013 - Zápisnica z vyhodnotenia ponuk (pdf)

07. 10. 2013 - Otváranie obálok ponúk (pdf)

Plán verejného obstarávania 2. aktualizácia (pdf) - počas realizácie aktivít projektu v obdobi 02/2013 - 01/2015

Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky „Zabezpečenie odborného rastu zamestnancov vzdelávaním  v rámci realizácie národného projektu Horizonty vzdelávania, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ - stiahni výzvu.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria