Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie, r. 2018

03. 10. 2018 Nákup športovej výbavy v rámci projektu "Cesta za zdravím" - výzva na predkladanie ponúk (pdf)

 

Verejné obstarávanie, r. 2014

25. 07. 2014 Zabezpečenie procesu VO na výber zhotoviteľa stavby - výzva 

04. 03. 2014 Výzva na predlozenie cenovej ponuky - telocvicna (pdf)

04. 03. 2014 Architektonicko objemová štúdia - telocvičňa (pdf)

20. 02. 2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf) - jazykové laboratórium

20. 02. 2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf) - učebnice

 

Verejné obstarávanie, r. 2013

05. 12. 2013 - Správa o podlimitnej zákazke (pdf)

16. 10. 2013 - Zápisnica z vyhodnotenia ponuk (pdf)

07. 10. 2013 - Otváranie obálok ponúk (pdf)

Plán verejného obstarávania 2. aktualizácia (pdf) - počas realizácie aktivít projektu v obdobi 02/2013 - 01/2015

Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky „Zabezpečenie odborného rastu zamestnancov vzdelávaním  v rámci realizácie národného projektu Horizonty vzdelávania, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ - stiahni výzvu.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria