Organizácia školského roka 2017/2018

Organizácia školského roka 2017/2018

Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa člení na prvý a druhý polrok nasledovne:

 • školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017 a končí 30. júna 2018,
 • školské vyučovanie v I. polroku začína 4. septembra 2017 a končí 31. januára 2018,
 • školské vyučovanie v II. polroku začína 1. februára 2018 a končí 29. júna 2018.

 

Stužková slávnosť:   

 • IV. A - 18. 11. 2017, Reštaurácia Palma, Stará Ľubovňa, triedna učiteľka Ing. Iveta Nováková
 • IV. B - 11. 11. 2017, Reštaurácia Palma, Stará Ľubovňa, triedna učiteľka Ing. Mária Takáčová

 

Odborná prax:          

 • IV. A  - 14. 09. 2017 – 28. 09. 2017 - obchodná akadémia, škola podnikania
 • IV. B  - 14. 09. 2017 – 28. 09. 2017 - obchodná akadémia, služby v cestovnom ruchu                   
 • III. A  - 21. 05. 2018 -  01. 06. 2018 - obchodná akadémia
 • III. B  - 21. 05. 2018 -  01. 06. 2018 - škola podnikania, služby v cestovnom ruchu
 • I. B študijný odbor 63 55 M služby v cestovnom ruchu: prvé dva júnové týždne
 • II. B študijný odbor 63 55 M služby v cestovnom ruchu: 21. 05. 2018 – 01. 06. 2018

 

Štátna skúška z písania na PC:  

 • januárfebruár 2018

 

Športové a pohybové aktivity:

 • Telovýchovno-výcvikový plavecký kurz: I. A, I. B - marec - jún 2018
 • Telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz: I. A, I. B - január - február 2018
 • Účelové cvičenia: 
  • prvé: I. A, I. B - október 2017
  • druhé: I. A, I. B - 14. 05. 2018
  • tretie: II. A, II. B - október 2017
  • štvrté: II. A, II. B - 17. 05. 2018
 • Kurz ochrany života a zdravia: III. A, III. B - 23. 04. 2018 - 27. 04. 2018, resp. jún 2018
 • Kurz iných športov v prírode: II. A, II. B - jún 2018

 

Prijímacie pohovory:

 • Talentové skúšky: 27. 03. 2018
 • I. kolo - 14. 05. 2018  a  17. 05. 2018
 • II. kolo - 19. 06. 2018

                                            

Maturitné skúšky:   

písomná časť:

 • 13. 03. 2018 SJL (externá časť a písomná forma IČ)
 • 14. 03. 2018 ANJ, NEJ (externá časť a písomná forma internej časti)
 • 15. 03. 2018 MAT (externá časť)

praktická časť:            

 • 23. 04. 2018 - 27. 04. 2018

ústna časť:                  

 • 28. 05. 2018 – 01. 06. 2018

     

Rodičovské aktívy:  

 • plenárny aktív: 07. 11. 2017
 • triedny aktív 1. - 4. ročník: 07. 11. 2017
 • triedny aktív 4. ročník: určí triedny učiteľ
 • triedny aktív 1. - 4. ročník: 17. 04. 2018
 • ďalšie triedne aktívy bez určenia termínu – podľa požiadaviek rodičov, resp. triednych učiteľov 

 

Školské prázdniny 2017/2018

Druh prázdnin

Deň prázdnin

Dátum

Deň v týždni

Poznámka

Jesenné

1.

30. 10. 2017 

pondelok

pracovný deň/1

2.

31. 10. 2017

utorok

pracovný deň/2

3.

01. 11. 2017

streda

voľný deň sviatku/1

Vyučovanie pokračuje podľa riadneho rozvrhu hodín dňa 2. novembra 2017 (štvrtok)

Vianočné

4.

25. 12. 2017

pondelok

voľný deň sviatku/2

5.

26. 12. 2017

utorok

voľný deň sviatku/3

6.

27. 12. 2017

streda

pracovný deň/3

7.

28. 12. 2017

štvrtok

pracovný deň/4

8.

29. 12. 2017

piatok

pracovný deň/5

9.

01. 01. 2018

pondelok

voľný deň sviatku/4

10.

02. 01. 2018

utorok

pracovný deň/1

11.

03. 01. 2018

streda

pracovný deň/2

12.

04. 01. 2018

štvrtok

pracovný deň/3

13.

05. 01. 2018

piatok

pracovný deň/4

Vyučovanie pokračuje podľa riadneho rozvrhu hodín dňa 8. januára 2018 (pondelok)

Polročné

14.

02. 02. 2018

piatok

pracovný deň/5

Vyučovanie pokračuje podľa riadneho rozvrhu hodín dňa 5. februára 2018 (pondelok)

Jarné

15.

26. 02. 2018

pondelok

pracovný deň/6

16.

27. 02. 2018

utorok

pracovný deň/7

17.

28. 02. 2018

streda

pracovný deň/8

18.

01. 03. 2018

štvrtok

pracovný deň/9

19.

02. 03. 2018

piatok

pracovný deň/10

Vyučovanie pokračuje podľa riadneho rozvrhu hodín dňa 5. marca 2018 (pondelok)

Veľkonočné

20.

29. 03. 2018

štvrtok

pracovný deň/11

21.

30. 03. 2018

piatok

voľný deň sviatku/5

22.

02. 04. 2018

pondelok

voľný deň sviatku/6

23.

03. 04. 2018

utorok

pracovný deň/12

Vyučovanie pokračuje podľa riadneho rozvrhu hodín dňa 4. apríla 2018 (streda)

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria