Organizácia školského roka 2017/2018

Organizácia školského roka 2018/2019

Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa člení na prvý a druhý polrok nasledovne:

 • školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018 a končí 30. júna 2019,
 • školské vyučovanie v I. polroku začína 3. septembra 2018 a končí 31. januára 2019,
 • školské vyučovanie v II. polroku začína 1. februára 2019 a končí 28. júna 2019.

 

Stužková slávnosť:   

 • IV. A 
 • IV. B 

 

Odborná prax:          

 • IV. A  - ... - obchodná akadémia, škola podnikania
 • IV. B  - ... - obchodná akadémia, služby v cestovnom ruchu                   
 • III. A  - ... - obchodná akadémia
 • III. B  - ... - škola podnikania, služby v cestovnom ruchu
 • I. B študijný odbor 63 55 M služby v cestovnom ruchu: ...
 • II. B študijný odbor 63 55 M služby v cestovnom ruchu: ...

 

Štátna skúška z písania na PC:  

 • januárfebruár 2018

 

Športové a pohybové aktivity:

 • Telovýchovno-výcvikový plavecký kurz: I. A, I. B - marec - jún 2019
 • Telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz: I. A, I. B - január - február 2019
 • Účelové cvičenia: 
  • prvé: I. A, I. B - október 2018
  • druhé: I. A, I. B - 14. 05. 2019
  • tretie: II. A, II. B - október 2018
  • štvrté: II. A, II. B - 17. 05. 2019
 • Kurz ochrany života a zdravia: ...
 • Kurz iných športov v prírode: ...

 

Prijímacie pohovory:

 • Talentové skúšky: 25. 03. 2019 - 12. 04. 2019
 • I. kolo - 13. 05. 2019  a  16. 05. 2019
 • II. kolo - 18. 06. 2018

                                            

Maturitné skúšky:   

písomná časť:

 • ... SJL (externá časť a písomná forma IČ)
 • ... ANJ, NEJ (externá časť a písomná forma internej časti)
 • ... MAT (externá časť)

praktická časť:            

 • ...

ústna časť:                  

 • ...

     

Rodičovské aktívy:  

 • plenárny aktív: ...
 • triedny aktív 1. - 4. ročník: ...
 • triedny aktív 4. ročník: ...
 • triedny aktív 1. - 4. ročník: ...
 • ďalšie triedne aktívy bez určenia termínu – podľa požiadaviek rodičov, resp. triednych učiteľov 

 

Školské prázdniny 2018/2019

...

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria