Časové rozvrhnutie vyučovania

Časové rozvrhnutie vyučovania

v školskom roku  2016/2017

Poradie vyučovacej hodiny

1. – 4. ročník

Prestávka

1.

7.45 h – 8.30 h

5 minút

2.

8.35 h – 9.20 h

20 minút

3.

9.40 h – 10.25 h

5 minút

4.

10.30 h – 11.15 h

10 minút

5.

11.25 h – 12.10 h

5 minút

6.

12.15 h – 13.00 h

30 minút

Prestávka medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním

7.

13.30 h – 14.15 h

5 minút

8.

14.20 h – 15.05 h

 

 

*Poznámka:

Časové rozvrhnutie vyučovania je definované Prevádzkovým poriadkom školy vypracovaným v zmysle § 52 ods. 1 písm. e) Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni rozhodnutím číslo 2010/00625/HDM/163 zo dňa 15. 10. 2010 a opatrením uloženým Štátnou školskou inšpekciou so sídlom v Prešove zo dňa 11. 11. 2016 v súlade s § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠVVaŠ SR. 65/2015 z. z. o stredných školách s účinnosťou od 28. novembra 2016.

Stará Ľubovňa

22. november 2016                                                   

 

RNDr. Mikulová Viera

                                                                                  riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria