Prijímanie na štúdium

Prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019

(aktualizácia 30. 01. 2018)

Príjímacie skúšky do 1. ročníka v šk. roku 2018/2019

 

V školskom roku 2018/2019 do prvého ročníka prijmeme 

59 žiakov, ktorí budú študovať v dvoch triedach

 Študijný odbor

 Počet prijatých žiakov

 63 17 M obchodná akadémia

22

 63 55 M služby v cestovnom ruchu

8

 63 17 M  74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

28

 Spolu

58

 

 

Kritériá prijímacieho konania:
 
Termíny prijímacieho konania:
 • do 5-ročného študijného odboru 63 17 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
  • talentové skúšky (SLJ, MAT a ANJ) - 27. marec 2018 (utorok)
 • do 4-ročných študijných odborov 6317 M obchodná akadémia a 63 55 M služby v cestovnom ruchu:
  • 1. kolo 1. termín: 14. máj 2018 (pondelok)
  • 1. kolo 2. termín: 17. máj 2018 (štvrtok)
  • 2. kolo: . (pozn. 2. kolo sa realizuje len v prípade voľných miest po 1. kole)

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria