Výstavba telocvične

Výstavba TELOCVIČNE

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa od svojho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja získala súhlas na začatie obstarávania investičnej akcie s názvom Výstavba telocvične, ktorá bude postavená v areáli školy. Jej súčasťou budú šatne, umyvárne, kabinety, sklady športových potrieb, náraďovňa a fitness centrum.

Postavením vlastnej telocvične žiaci školy získajú možnosť venovať sa športových aktivitám nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale i v záujmových útvaroch. Priestory novopostavenej telocvične a fitness centra budú môcť žiaci využívať i vo voľnom čase.

Názov investičnej akcie: Výstavba TELOCVIČNE

Termín začatia: 05/2015

Predpokladaný termín ukončenia: 08/2016

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria