• Sme súčasťou Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
    • Od 1. septembra 2020 je Obchodná akadémia organizačnou zložkou Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
    • Bilingválna obchodná akadémia - slovenský - anglický jazyk
    • Ako jediná obchodná akadémia v Prešovskom samosprávnom kraji poskytujeme bilingválne vzdelávanie, ktoré je určené žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl. Absolventi tohto študijného odboru patria na Slovensku medzi najžiadanejších:)
    • Pre žiakov študijného odboru 63 17 M obchodná akadémia škola od septembra 2019 poskytuje duálne vzdelávanie. Viac informácií nájdete v záložke Pre žiakov ZŠ alebo po kliknutí na nadpis.
    • Aktuálne informácie pre rodičov a študentov
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vaším kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Oznámenie žiakom školy - aktualizácia zo dňa 11. 10. 2020

    • Aktualizácia 11. 10. 2020

     Milí žiaci, vážení rodičia,

     na základe pokynu ministra školstva pokračujeme do odvolania v dištančnej forme vzdelávania.


     Aktualizácia 02. 10. 2020

     Zmena formy výučby

      V súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28. 08. 2020, Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR, Usmernením vedúceho Odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja č. 1/2020 zo dňa 28. 08. 2020 ako aj usmernením RÚVZ v Starej Ľubovni

     meníme

      v súvislosti s aktuálnym šírením vírusu COVID-19 a aktuálnou situáciou v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

     žiakom organizačných zložiek -

     Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel a Obchodná akadémia

      formu výučby 

     v dňoch 29. 09. 2020 (utorok) až do odvolania.

     Vyučovanie bude  v uvedenom období prebiehať dištančnou formou 

     O ďalšom priebehu Vás budeme informovať v systéme EDUPAGE a na webovej stránke školy.


     Aktualizácia 30. 09. 2020

     Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenia pri ohrození zdravia s účinnosťou od 01. 10. 2020:

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Koronavírus - informácie o opatreniach

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • 75. výročie vzniku OSN
   • Kam po strednej
   • Oznámenie žiakom školy - aktualizácia 02. 10. 2020
    • Oznámenie žiakom školy - aktualizácia 02. 10. 2020
    • 2. 10. 2020
    • Zmena formy výučby

     V súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28. 08. 2020, Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR, Usmernením vedúceho Odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja č. 1/2020 zo dňa 28. 08. 2020 ako aj usmernením RÚVZ v Starej Ľubovni

    • Oznámenie žiakom školy - aktualizácia 02. 10. 2020: Čítať viac
   • Aktualizácia opatrení ÚVZ SR
   • Oznámenie žiakom školy
    • Oznámenie žiakom školy
    • 28. 9. 2020
    • Zmena formy výučby

     V súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.08.2020, Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR, Usmernením vedúceho Odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja č. 1/2020 zo dňa 28.08.2020 ako aj usmernením RÚVZ v Starej Ľubovni

    • Oznámenie žiakom školy: Čítať viac
   • Žiaci 2. A budú lúštiť ZÁHADNÉ ŠIFRY
    • Žiaci 2. A budú lúštiť ZÁHADNÉ ŠIFRY
    • 25. 9. 2020
    • O tom, že informatika a matematika je naozaj súčasťou nášho bežného života sa v tomto školskom roku presvedčia žiaci 2. A triedy. V rámci vyučovacieho predmetu aplikovaná informatika sa zapoja do medzinárodného projektu pod názvom Záhadné šifry. Kódovanie a šifrovanie je dobrým príkladom aplikácie matematiky v informatike. Aj keď sa v súčasnosti realizuje šifrovanie pomocou počítačových programov zložitejšími metódami, je založené na starých matematických postupoch.

    • Žiaci 2. A budú lúštiť ZÁHADNÉ ŠIFRY: Čítať viac
     • Škola, to sú ľudia v nej
     • Naši žiaci a naši zamestnanci tvoria spolu jednu veľkú rodinu
     • Vzdelávame pre prax
     • Spolupracujeme so zamestnávateľmi, sme v duálnom vzdelávaní
     • Vážime si ľudskosť
     • Zapájame sa do charitatívnych zbierok na podporu chorých a slabých ľudí/zvierat
     • Dohovoríme sa v celom svete
     • Sme držiteľom Európskej značky pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní