Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Počet návštev: 6478120

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 23.5.2018)
Samuel Hutník (III. B)
Zajtra (Štvrtok 24.5.2018)
Ing. Jana Kormanská
Pozajtra (Piatok 25.5.2018)
Katarína Šofranková (IV. B)
Vanesa Fiľková (II. A)

Streda 23. 5. 2018

Európska značka

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni je od roku 2006 držiteľom

"Európskej značky pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní"

udelenou ministrom školstva Slovenskej republiky Jánom Mikolajom a Európskou komisiou zodpovednou za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť v zastúpení jej členom Jánom Figeľom.

Odstavné plochy a úprava komunikácií

Výstavba telocvične


 

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni v termíne od 02/2013 do 01/2015 realizovala projekt

HORIZONTY VZDELÁVANIA

ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Udržateľnosť projektu 2015 - 2020

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Žiaci bilingválneho štúdia

 

 

Oznámenie pre žiakov 8 ročníka, žiakov 9. ročníka základných škôl, žiakov 8-ročného gymnázia

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni oznamuje,  že dňa 19. júna 2018 sa bude konať 

2. kolo prijímacích skúšok

do študijného odboru 6317 M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium.

Uchádzač môže podať prihlášku v aktuálnom čase, najneskôr do 9. júna 2018 na tlačive, ktoré mu vydá základná škola.  Informácie k prijímaciemu konaniu poskytneme na tel. čísle 052/42 800 30, 0905 368 244, resp. e-mail: riaditel@oa-sl.vucpo.sk.  

Ponuka vzdelávacích aktivít pre verejnosť a uchádzačov evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny

Vzdelávacie aktivity sa realizujú v sídle školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 19.00 h. Časový harmonogram je prispôsobený požiadavkám účastnkov vzdelávania. Kurzy sa otvárajú priebežne po prihlásení sa minimálneho počtu účastníkov. Kurzy sú ukončované osvedčením. 

V ponukovom liste sú uvedené minimálne a maximálne počty účastníkov s určením ceny pre účastníka. Účastníkovi vzdelávania škola poskytne učebné pomôcky a učebné materiály.

Prihlasovanie na kurz je možné e-mailom na adrese ekonom@oa-sl.vucpo.sk alebo telefonicky na čísle telefónu 052/428 00 33, 0905 368 244. Bližšie informácie poskytne Ing. Mária Tomková. Uchádzačom evidovaným  na ÚPSVaR vzdelávanie hradí Úrad.  

Na stiahnutie: Ponuka vzdelávacich aktivít pre širokú verejnosť (formát pdf)

Novinky

 • 16. mája 2018 osemnásť študentov 2. A triedy zamierillo do liehovaru Nestville Park v Hniezdnom. Počas 1,5-hodinovej prehliadky sa oboznámili s remeslami, ktorým sa venovali obyvatelia obce, s technológiou výroby liehu a alkoholu a s výrobkami liehovaru. Obsah exkurzie spestril a doplnil vedomosti nadobudnuté na hodine tovaroznalectva.

 • Jedinečná príležitosť nahliadnuť do fungovania medzinárodne uznávanej firmy sa naskytla žiakom Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni dňa 04. 05. 2018. Jedna z najväčších firiem v Rakúsku – LKW WALTER je úspešnou rodinnou firmou, ktorej hlavným predmetom podnikania je organizácia kompletných nakládok v cestnej a kombinovanej preprave po celej Európe, do krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Strednej Ázie, na Blízky východ a do severnej Afriky. Po zaujímavej prezentácii o firme sme mali možnosť nahliadnuť do open officu, kde pracujú prevažne mladí ľudia z celého sveta. Bolo to pre žiakov veľmi obohacujúce a zároveň získali ďalšiu motiváciu pre učenie sa cudzích jazykov. Po ukončení štúdia na našej škole firma LKW Walter ponúka absolventom zaujímavé pracovné pozície, prípadne 2-týždňovú prax ešte počas štúdia.

 • Práca turistického sprievodcu je veľmi zaujímavá, ale aj náročná. O tom sa mohli presvedčiť žiaci našej školy študijného odboru služby v cestovnom ruchu, ktorí mali možnosť osobného kontaktu s profesionálnym a dlhoročným turistickým sprievodcom po hlavnom meste Rakúska – Viedne. Poznatky z histórie, reálií, ako aj osobný pohľad a skúsenosť sú nevyhnutné pre vykonávanie tejto činnosti. Dóm sv. Štefana, Palác Hofburg, Prírodovedné múzeum, Hundertwasserhaus, Schönbrunn sú významné pamätihodnosti, o ktorých žiaci získali cenné informácie. Tieto exkurzie, ktoré zabezpečuje Obchodná škola v Starej Ľubovni, obohacujú poznatky žiakov, a tak napomáhajú ich profesijnému rastu.

 • Prepojenie teórie a praxe je základným predpokladom modernej školy, ktorou Obchodná akadémia v Starej Ľubovni určite je. S cieľom radšej raz vidieť, ako stokrát počuť, sme v dňoch 3. a 4. mája 2018 načas opustili školské lavice a vydali sa na potulky po Bratislave. Žiaci študijného odboru služby v cestovnom ruchu si vopred pripravili informácie o hlavných turistických zaujímavostiach nášho hlavného mesta. Sprevádzali nás po historickom centre, porozprávali nám o Dóme sv. Martina, Primaciálnom námestí, Hlavnom námestí, Bratislavskom hrade a o ďalších významných dominantách. Kochali sme sa výhľadom z hradného kopca a na záver tohto krásneho slnečného dňa sme si užili večernú prechádzku po nábreží Dunaja.

 • Prvý máj má viacero významov. Je to sviatok práce i sviatok jari. V našej škole je zvykom, že chlapci postavia dievčatám každoročne máj, na znak toho, že sú ešte slobodné. Postavili ho aj tento rok. Za zvukov ľudovej hudby dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami.

  ... aby boli májové tradície naplnené, nezabudnite na bozk pod rozkvitnutou čerešňou:)

 • Žiaci 1. a 2. ročníka vytvorili billboardy propagujúce Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni. Autor billboardu s najvyšším počtom lajkov získa vecnú odmenu. Súťaž končí 25. mája 2018 o 20.00 h.

  https://www.facebook.com/OASLofficial/

 • Dňa 26. 04. 2018 sa žiak IV. B triedy Daniel Novák zúčastnil na celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Do olympiády sa zapojilo 4 000 študentov z celého Slovenska. Do finále sa dostalo 50 najúspešnejších študentov a Daniel bol medzi nimi. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Program medzinárodného hodnotenia žiakov (Programme for International Student Assessment - PISA) je veľký medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. Zameriava sa na výsledky 15-ročných žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, ktoré skúma a porovnáva v čase. Krajinám, ktoré sa do štúdie zapoja poskytuje možnosť porovnať funkčnosť vzdelávacieho systému s inými krajinami, ktoré sa štúdie zúčastňujú, poukázať na jeho možné nedostatky, zistiť konkurencieschopnosť žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. PISA sa realizuje od roku 2000 pravidelne, každé 3 roky. Naša škola sa do testovania žiakov PISA zapojila v apríli 2018 prvýkrát. Testovania sa zúčastnilo 25 žiakov prvého ročníka, ktorí sa narodili v roku 2002.

 • V priestoroch Nadácie PARTNERS v Bratislave sa 24. apríla 2018 uskutočnilo finálové kolo Finančnej olympiády. Postúpilo doň 20 najúspešnejších stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí sa prebojovali až do tretieho kola tejto finančno-vedomostnej súťaže. Našu školu reprezentovali 3 študenti: Dávid Lapšanský, Ľuboslav Mišenko a Júlia Zavodjančíková z III. A triedy. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

 • Naši francúzštinári si mohli preveriť svoje vedomosti aj nedostatky na francúzskom divadelnom predstavení Cigánka Lorda Standlyho 20. 04. 2018 v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Ľubozvučná francúzština v originálnom prevedení znela pútavo, no aj aktuálna problematika vzájomného rešpektovania našich odlišností v šírom svete nás veľmi zaujala. Po príjemne strávenom dopoludní sme sa vrátili plní odhodlania pustiť sa do ďalšieho prehlbovania našich vedomostí z francúzštiny.

 • V slovenskej ľudovej rozprávke "Soľ nad zlato" sa nedostatok soli v kráľovskej kuchyni považoval za gastronomický nedostatok, avšak absencia soli v strave môže končiť aj smrťou. O dôležitosti soli a o jej získavaní z hlbín Zeme sa druháci dozvedeli počas návštevy našej najvýznamnejšej technickej pamiatky na Slovensku a zároveň národnej kultúrnej pamiatky - Solivar pri Prešove. 20. apríla 2018 si 36 žiakov II. A a II. B triedy prezrelo unikátny komplex technických objektov na ťažbu soli i čerpanie a varenie soľanky, medzi ktorými nechýbal gápeľ nad 155 m hlbokou šachtou Leopold, četerne - nádrže na soľanku, varňa , kde sa varila zo soľanky soľ, a sklad soli. Túto zaujímavú a poučnú exkurziu môžeme len odporúčať.

 • Milovníci veľkého futbalu si zmerali svoje sily v piatok 13. apríla 2018 na futbalovom ihrisku s umelou trávou pri Futbalovom štadióne v Starej Ľubovni. Žreb nám pridelil ťažkú skupinu, v ktorej sme sa stretli s Gymnáziom Terézie Vansovej a Strednou odbornou školou technickou. Úvodný zápas turnaja (OASL vs. GTV) skončil remízou 0:0, preto nasledoval penaltový rozstrel. V ňom nás podržal v bráne vynikajúci Alexander Lopatovský, ktorý zneškodnil 2 penalty, čo našich chlapcov výrazne povzbudilo do ďalšieho zápasu, ktorý vyhrali 1:0 v riadnom hracom čase. Zo základnej skupiny sme teda postúpili z prvého miesta. Systém turnaja nám pridelil do semifinále súpera z 2. miesta skupiny A. Tú obsadilo Cirkevné gymnázium. V semifinálovom zápase sme neudržali pár minút pred koncom jednogólové vedenie, preto o postupujúcom do finále rozhodovali penalty. Aj tento penaltový rozstrel sme zvládli lepšie a postúpili sme až do finále. Tam sme sa stretli so súperom zo základnej skupiny, Strednou odbornou školou technickou. Do polky stretnutia to bola vyrovnaná hra, no inkasovaná červená karta nášho kapitána znamenala početnú prevahu pre súpera po zvyšok zápasu. Chlapcom dochádzali kvôli tomu sily rýchlejšie a neudržali so súperom krok, ktorému podľahli 3:0. Ďakujeme našim futbalistom za skvelé výkony a úspešnú reprezentáciu školy.

 • Dňa 11. 04. 2018 sa v našej škole konala Hodina kariéry. Žiakov študijného odboru 63 55 M služby v cestovnom ruchu oslovili šéf animátori TRINITY HOTELS RESORTS s cieľom prezentovať prácu animátora a zároveň pozvať žiakov na kasting.

  Štyria žiaci III. B triedy sa dňa 14. 04. 2018 zúčastnili výberového konania na pozíciu animátora v Hoteli ATRIUM v Novom Smokovci. Účastníci kastingu v troch kolách prezentovali prácu s mikrofónom, pohybové zručnosti, tanec, kreativitu pri tvorbe básni a slovných hier, zostavovali animačný program.

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne aktívy Združenia rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutočnia v utorok 17. 04. 2018 o 15.30 h v učebniach školy podľa nasledujúceho rozpisu:

  I. A - B04, I. B - B03, II. A - C05, II. B - B13, III. A - B02, III. B - C06, IV. A - C17, IV. B - B12

  Tešíme sa na spoločné stretnutie

  RNDr. Viera Mikulová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria