• Realizácia projektu Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy

  V januári 2018 sa naša škola stala členom Konzorcia obchodných škôl, ktoré zastupuje Občianske združenie Reštart, Clementisova 12, 036 01  Martin. Konzorcium obchodných škôl v rámci programu Erasmus+ realizuje v školskom roku 2018/2019 projekt „Konzorcium obchodných škôl – spoločne do Európy“, číslo projektu 2018-1-SK01-KA102-046185, v rámci ktorého sa mobility zúčastnia učitelia a žiaci študijného odboru   63 17 M obchodná akadémia, 63 41 M škola podnikania a 63 55 M služby v cestovnom ruchu. V septembri 2018 sa 10 žiakov štvrtého ročníka zúčasntí mobility vo Veľkej Británii (Dudley College) a 8 žiakov štvrtého ročníka v Poľsku (Krakov). V máji 2019 10 žiakov tretieho ročníka vycestuje do Veľkej Británie a 8 žiakov 3. ročníka do Poľska. Počas realizácie projektu sa mobility vo Veľkej Británii zúčastnia i 2 sprevádzajúce osoby a 3 učitelia odborných predmetov a 1 sprevádzajúca osoba v Poľsku. Všetky finančné náklady na realizáciu mobilít budú hradené z poskytnutého grantu Národnou agentúrou. 

  Žiakom i učiteľom želáme veľa získaných jazykových zručností a nových vedomostí, nadviazanie priateľstiev, kontaktov a zážitkov zo spoznávania nových miest. 

 • Beseda s poradkyňou Europského parlamentu

  Beseda s poradkyňou Europského parlamentu

  Študenti II. ročníka študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium sa dňa 18. 09. 2018 stretli s Ing. Gabrielou Virostkovou, poradkyňou Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente . Pôsobí vo výbore pre zahraničné vzťahy a v podvýbore pre ľudské práva. Beseda bola výlučne v anglickom jazyku. Študenti zvládli otvorenú komunikáciu v cudzom jazyku, čo je hlavne výsledkom ich snaživého minuloročného štúdia.  Osobný príklad úspešnej mladej ženy z nášho mesta bol veľkou motiváciou pre ďalšie štúdium, a to už aj odborných predmetov v anglickom jazyku. Hospodársky kolaps vo Venezuele, chudoba v Kambodži, budovanie škôl pre deti v Keni, ... sú témy, ktoré Gabriela rieši a o ktorých nám porozprávala. Misie pod záštitou EU majú snahu zlepšiť situáciu v týchto krajinách. Uvedomenie si, že aj my sme súčasťou európskej rodiny, vedie k osobnej zodpovednosti za naše činy a názory, ktoré môžu v mnohých situáciách pomôcť.  

   

   

 • Projekt "International village"

  18. septembra 2018 hotel Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch v rámci projektu "International vellage"  hostil mladých ľudí z  Lotyšska, Belgicka, Španielska, Poľska, Chorvátska, Estónska a Slovenska. 

  Žiaci našej školy, ktorí boli účastníkmi projektu, reprezentovali Slovensko a naše mesto hudbou, spevom, tancom.

  Po vystúpení nasledovala ochutnávka medzinárodnej kuchyne, kde sa premiešali rôzne chute a vône.

  Oficiálnym jazykom projektu je angličtina. Naši žiaci medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín sa nestratili, ba naopak, pohotovo komunikovali so svojimi rovesníkmi.

  Fotografie pridáme ihneď po ich spracovaní.

 • Začali sa prázdniny

  Školský rok 2017/2018 je už minulosťou a viac ako 1700 žiakov staroľubovnianskych základných škôl a ďalšie stovky študentov stredných škôl si z rúk svojich pedagógov prevzali výsledky svojej práce. Ľubovnianska televízia sa na slávnostné odovzdávanie koncoročných vysvedčení bola pozrieť na našej obchodnej akadémii.

  Zdroj: Ľubovnianska mediálna spološnosť, s. r. o.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Školský rok 2017/2018 je definitívne za nami. V slávnostnom príhovore riaditeľka školy RNDr. Viera Mikulová ocenila žiakov za úspechy v súťažiach, výborné štúdium i vzornú dochádzku, poďakovala všetkým za tohtoročné úsilie a ich prácu. Vzácnymi hosťami na slávnostnom ukončení školského roka 2017/2018 boli Ing. arch. Zita Pleštinská, členka Rady školy a bývalá europoslankyňa, a PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK. Obaja sa v závere programu prihovorili žiakom i zamestnancom školy a popriali im príjemné prázdniny.

 • Staršie novinky

  Staršie novinky/správy zo života školy a jej študentov nájdete v sekcii AKCIE.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria