• Informatický bobor 2018

  Informatický bobor 2018

  Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do online súťaže Informatický bobor (iBobor). S menej i viac náročnými úlohami sa potrápilo 48 študentov (kategória Junior).

  Celkové vyhodnotenie súťaže bude známe do konca kalendárneho roka.

   

 • pIšQworky 2018 - oblastné kolo

  pIšQworky 2018 - oblastné kolo

  Dňa 14. novembra 2018 sa dve 5-členné družstvá zložené zo žiakov I. - 4. ročníka zúčastnili oblastného kola v Pišqworkách, ktoré sa konalo na Gymnáziu Kukučínova 1 v Poprade. V silnej konkurencii 12-tich družstiev sa neumiestnili na postupovom mieste.

  Súťaž Pišqworky, ktorá rozvíja u žiakov logické myslenie, stratégiu a zmysel pre spoluprácu v tíme, organizuje spolok Student Cyber Games so sídlom na Masarykovej univerzite v Brne (ČR).

  Našu obchodnú akadémiu reprezentovali:

  • Alexander D. Vyšovský (1. A)
  • Janka Čomová, Alica Mačugová, Dávid Rindoš a Richard Sýkora (2. B)
  • Dárius Mosorjak, Samuel Struk, Matej Šebest (3. A)
  • Branislav Boleš, Samuel Hutnít, Gerhard Hudec (4. B)
 • Okresné kolo žiačok SŠ v stolnom tenise

  Okresné kolo žiačok SŠ v stolnom tenise

  Dňa 09. 11. 2018 sa v telocvični Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo žiačok stredných škôl v stolnom tenise. Turnaj sa hral podľa platných pravidiel systémom  každý s každým na tri vyhraté sety, ktorý zaručil dostatočnú objektivitu.  K príjemnej športovej atmosfére prispeli aj samotné dievčatá. Našu školu úspešne reprezentovali: Zuzana Petrusová III. B, Alica Mačugová II. B, Michaela Dufalová I. A a Soňa Hlaváčová I. B. K  1. miestu dievčatám srdečne blahoželáme a na krajskom kole prajeme veľa šťastia.  

  Výsledková listina

  1.  Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

  2.  Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

  3.  Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383, Stará Ľubovňa

   4. SOŠ - Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

 • Okresné kolo žiakov SŠ v stolnom tenise

  Okresné kolo žiakov SŠ v stolnom tenise

  Dňa 08. 11. 2018 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa zorganizovala okresné kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise. Našu školu reprezentovali Dávid Lapšanský IV. A, Richard Ščerbák IV. A, Adrian Stolár IV. B, ktorí sa po dramatickom boji neprebojovali do semifinále.

  Výsledky zápasov

  Skupina A

  1. GTV – SOŠT 4 : 0
  2. OU Podolínec – SOŤ 4 : 0
  3. GTV – OU 4 : 0

  poradie v skupine

  1. GTV
  2. OU Podolínec
  3. SOŠT

  Skupina B

  1. SOŠ – OA 4 : 0
  2. SOŠ – SOŠ Podolínec 3 : 4
  3. OA – G. sv. Mikuláša 4 : 0
  4. SOŠ Podolínec -  OA 4 : 0
  5. G. sv. Mikuláša – SOŠ 0 : 4
  6. SOŠ Podolínec – G. sv. Mikuláša  4 : 0

  poradie v skupine

  1. SOŠ Podolínec
  2. SOŠ
  3. OA
  4. G. sv. Mikuláša

   

  Celkové poradie

  1. miesto Gymnázium Terézie Vansovej
  2. miesto SOŠ sv. Klementa Hofbauera Podolínec
  3. miesto SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
  4. miesto OU sv. Klementa Hofbauera Podolínec
  5. miesto OA, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
  6. miesto SOŠT, Levočská Stará Ľubovňa
  7. miesto Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa
 • Okresné kolo vo futsale chlapcov

  Okresné kolo vo futsale chlapcov

  Dňa 07. 11. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo futsale chlapcov, ktorého sa zúčastnilo päť stredných škôl nášho okresu. Hralo sa systémom každý s každým, kde naši študenti v tomto školskom roku nemali športové šťastie a napokon sa umiestnili na poslednom mieste.       Našu školu reprezentovali: Martin Drab I. B, Sebastián SýkoraIII. A, Samuel Struk III. A, Matej Šebest III. A, Maroš Kormaník III. B, Maroš Šuga IV. A, Patrik Ščerbák IV. A, Richard Ščerbák IV. A, Alexander Lopatovský IV. B, Adrián Stolár IV. B. Za reprezentáciu školy všetkým reprezentantom ďakujeme.

  Výsledková listina

  1. miesto Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

  2. miesto SOŠT, Stará Ľubovňa

  3. miesto SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

  4.miesto Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383, Stará Ľubovňa

  5. miesto Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

 • Vyhodnotenie školského kola v stolnom tenise dievčat a chlapcov

  Vyhodnotenie školského kola v stolnom tenise dievčat a chlapcov

  Dňa 23. 10. 2018 v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja sme v telocvični našej školy zorganizovali stolnotenisový turnaj dievčat a chlapcov. Pri zelených stoloch si svoje hráčske schopnosti preverili najlepší žiaci z jednotlivých tried. Hralo sa v skupinách, kde do finále postúpili  najlepší. Školského kola sa zúčastnili: dievčatá - Dufalová M. I. A, Kvasňáková M. I. A, Hlaváčová S. I. B, Moščovičová S.  I. B, Bartkovská L. II. A, Krivoňáková V. II. A, Mačugová A. II. B, Fiľková V. III. A, Petrusová Z. III. B, Dufalová I. IV. A, Lichvarčíková A. IV. A

  Chlapci – Kopčík K. I. B, Rinkovský R. I. B, Fedor J. II. A, Struk S. III. A, Sýkora S. III. A, Lapšanský. D. A, Ščerbák R. IV. A, Šuga M. IV. A 

  Konečné poradie dievčat je nasledovné:

  1. miesto: Alica Mačugová II. B

  2. miesto: Zuzana Petrusová III. B

  3. miesto: Michaela Dufalová I. A   

  4. miesto: Soňa Hlaváčová I. B         

   

  Konečné poradie chlapcov je nasledovné:

  1. miesto: Maroš Šuga IV. A

  2. miesto: Richard Ščerbák IV. A

  3. miesto: Dávid Lapšanský IV. A

  4. miesto: Samuel Struk III. A

  Postupujúcim žiakom do okresného kola želáme veľa šťastia.

 • Deň PSK a Deň otvorených dverí

  Deň PSK a Deň otvorených dverí

  Dňa 23. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnil Deň Prešovského samosprávneho kraja spojený s Dňom otvorených dverí. 

  Fotodokumentáciu pridáme ihneď po jej spracovaní.

 • Exkurzia v knižnici

  Žiaci prvého ročníka sa  počas dvoch októbrových dní (18. a 19. 10. 2018) zúčastnili informačnej výchovy v okresnej  knižnici. V príjemnej atmosfére priestorov knižnice si osvojili systém výpožičiek, prácu s on–line katalógom a získali užitočné informácie o tom, ako sa orientovať v knižnici.  Všetci žiaci zároveň  dostali čitateľské preukazy a stali sa tak čitateľmi knižnice.

 • pIšQworky 2018 - školské kolo

  pIšQworky 2018 - školské kolo

  Jedenásteho ročníka obľúbenej stredoškolskej súťaže pIšQworky sa v tomto roku zúčastnilo 15 trojčlenných tímov. V súťaživej ale príjemnej i veselej atmosfére počas 18. októbra 2018 si 45 žiakov z 1. - 4. ročníka rozvíjalo logické myslenie, analytické myslenie i tímovú spoluprácu.

  Víťazom blahoželáme a všetkým študentom ďakujeme za hojnú účasť. Zvláštne poďakovanie patrí študentom R. Sýkora, D. Rindoš, J. Čomová a A. Mačugová (všetci z II. B triedy) za prípravu a organizáciu tohtoročného školského kola.

  Víťazné tímy:

  1. miesto: tím Ohne Name - Dárius Mosorjak, Matej Šebest, Samuel Struk (III. A)

  2. miesto: tím Terénkoza - Richard Sýkora, Dávid Rindoš, Alica Mačugová (II. B)

  3. miesto: tím Gurale - Branislav Boleš, Gerhard Hudec, Dávid Eleniuk (IV. B) 

   

 • Projekt Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+

  Projekt Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+

  Pozdrav žiakov z Veľkej Británie

  Naša dvojtýždňová zahraničná prax sa začala 22. septembra 2018 a trvala do 5. októbra 2018, pričom  dočasným domovom sa nám stalo mesto Dudley vo Veľkej Británii.  Spolu so zahraničnými študentmi sme navštevovali  Dudley College of Technology.

  Program praxe ponúkal prepojenie teoretických poznatkov z odboru, ktorý študujeme,  s ich praktickým využitím, hlavne pri prezentácii nášho vlastného podnikateľského zámeru.  Počas praxe nás sprevádzali lektori priamo z Dudley College.

  Pri vypracovaní zadaní sme pracovali v tímoch. Bola to skúška našej komunikačnej zručnosti a našich vlastností ako tvorivosť, odhodlanosť, precíznosť... Jedným slovom vlastností, ktoré by mal mať každý úspešný podnikateľ.   

  Reálne informácie sme získali aj pri exkurzii najznámejšej anglickej čokoládovne Cadbury, ktorej úspech vidíme aj vďaka prepracovanej marketingovej stratégii.

  Rovnako ako čas v škole, tak aj voľný čas sme prežívali naplno. Navštívili sme mesto Birmingham a jeho turistické zaujímavosti – najväčšiu knižnicu v Európe a vedecké múzeum Thinktank. Spoznali sme Stratford -upon- Avon, rodisko Williama Shakespeara.  Našli sme si čas aj na shopping  a kino J.  Veľkým obohatením pre nás bol pobyt  v anglických rodinách.

  Každý účastník získal certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže, ale skutočná odmena bola  v podobe nezabudnuteľnej životnej skúsenosti.

  Cieľom zahraničnej stáže bola príprava študentov  na požiadavky európskeho trhu práce, taktiež získanie  odborných zručností a lepšie pochopenie ekonomických a spoločenských  podmienok hostiteľskej krajiny.  

  Veľká vďaka našej škole a Občianskemu združeniu Reštart, ktoré toto konzorcium zastupuje za túto jedinečnú príležitosť.  

 • Projekt Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+

  Projekt Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+

  Pozdrav žiakov zo zahraničnej odbornej praxe v Poľsku

  Naša cesta za praxou začala už v nedeľu 23. septembra 2018 a trvala dva týždne. Našim pracoviskom bolo Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy v Krakówe. Tešili sme sa na príjemné prostredie historického mesta Kraków a očakávali nás milí pracovníci, s ktorými sme mali prežiť dvojtýždňovú prax. 

  Prvý deň sme boli plní očakávania v akom prostredí budeme praxovať. Počas praxe sme boli rozdelení do rôznych oddelení, kde sa každý naučil niečo nové a užitočné. Spolu s pracovníkmi úradu sme vykonávali administratívnu prácu a evidenciu písomností.

  Po pracovnom týždni plnom pekných zážitkov z mesta a práce, nasledoval víkend, ktorý bol veľmi bohatý. Začal výletom do soľnej bane Wieliczka, kde sme strávili celé doobedie. Zúčastnili sme sa prehliadky Krakówa s výborným sprievodcom, ktorý nás sprevádzal históriou a zaujímavosťami mesta. Po prehliadke mesta sme navštívili Dom hrôzy, v ktorom sme zažili neuveriteľné zážitky.

  V nedeľu ráno sme cestovali do zábavného parku EnergyLandia, miesta plného atrakcií. Náš cieľ bol jasný, vyskúšať toho čo najviac. Zažili sme nezabudnuteľný víkend v cudzom prostredí, na ktorý budeme vždy spomínať.

  Po dvoch týždňoch zaujímavej praxe, sme získali certifikát o absolvovaní zahraničnej praxe a rozlúčili sme sa s našimi spolupracovníkmi.

  Sme vďační, že sme sa mohli stať účastníkmi tejto zahraničnej praxe, vyskúšať si prácu v zahraničí a spoznať spôsob života vo veľkomeste Kraków. 

 • Naša žiačka v Stredoškolskom parlamente PSK

  Naša žiačka v Stredoškolskom parlamente PSK

  ŽŠR, ktorá pôsobí v našej škole sa stala v septembri 2013 členom Stredoškolského parlamentu PSK. Kristína Mačugová (III. B) sa stala členkou SP PSK 7. decembra 2017 v Prešove, do ktorého bola zvolená spolu s ďalšími 8 študentmi z PSK. Kristína v Stredoškolskom parlamente PSK pôsobí vo funkcii podpredsedu. 

  Aktivity, ktoré vykonáva so svojej funkcii sa uskutočňujú v rámci projektov podporených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, administrovaným IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže.

 • Vyhodnotenie okresného kola v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019

  Vyhodnotenie okresného kola v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019

  Aj v tomto školskom roku sme sa 04. 10. 2108 v krásnom prostredí Stredovekého vojenského tábora pod Ľubovnianskym hradom zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. V tomto náročnom preteku reprezentovali seba aj školu študentky  Nikola Kalisová I. A, Natalia Kollárová I. B a Mária Šromovská II. B, kde obsadili 3. miesto.

  V kategórií chlapcov sa pretekov zúčastnili Ján Jozefik I. B, Martin Drab I. B a Matej Šebest III. B. Umiestnili sa  na 4. mieste.

  Za reprezentáciu žiakom v tejto náročnej disciplíne ďakujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

 • Napísali o nás...

  ... partneri projektu "Konzorcium obchodných škňl - spolu do Európy" programu Erasmus+ 

 • Šport je náš koníček

  Šport je náš koníček

  Dňa 28. 09. 2018 v rámci „Európskeho týždňa športu“ sa v našej škole stretli študenti, ktorí radi hrávajú volejbal. V zmiešaných družstvách dievčat a chlapcov jednotlivých ročníkov ukázali, ako ich hra baví, ako túžia po víťazstve. Nakoniec viac volejbalových skúseností ukázali naši prváci, ktorí obsadili prvé miesto. Víťazom blahoželáme a  všetkým zúčastneným odkazujeme známy výrok, že nie dôležite vyhrať, ale zúčastniť sa. Športu zdar.

   

 • Beseda s Rebeccou

  Beseda s Rebeccou

  Nie každý deň sa môžeme stretnúť s človekom, ktorého rodnou krajinou je Amerika. Žiakom Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni sa táto možnosť naskytla  20. septembra 2018 a samozrejme, že ju využili. V rámci projektu International village, ktorý je každoročne usporiadaný v Ľubovnianskych kúpeľoch, prišla do našej školy Rebecca Sliger. Pútavou angličtinou rozprávala o živote v Amerike i o američanoch. Pri kladení otázok žiaci prekonali jazykovú bariéru a rozvinuli živý dialóg. Už teraz sa tešia na jej ďalšiu návštevu s novými informáciami a prezentáciou.

 • Týždeň dobrovoľníctva

  Byť ochotným a pomáhať iným je pre našich žiakov samozrejmosťou. Počas Dní aktívneho dobrovoľníctva (17. – 29. 09. 2018), ktoré boli organizované aj na území Prešovského samosprávneho kraja, no boli súčasťou celoslovenskej kampane, sa skupina študentov z prvých ročníkov zapojila do aktivít Domu sv. Anny. V sociálnom zariadení je denné centrum, rehabilitačné stredisko pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a prepravná služba. Naši žiaci prezentovali a predávali výrobky klientov. Výťažok bude použitý pre potreby Gréckokatolíckej charity - Dom. sv. Anny.

 • 1. a 3. účelové cvičenie

  1. a 3. účelové cvičenie

  Dňa 07. 09. 2018 sa uskutočnilo 1. a 3. účelové cvičene pre žiakov prvého a druhého ročníka. Cieľom 1. a 3. účelového cvičenia bolo oboznámiť žiakov s turistickým chodníkom na horu Marmon, ochranou prírody, spoznávať prírodné krásy, naučiť žiakov orientovať sa v prírode a zlepšiť ich fyzickú kondíciu. V spolupráci so Slovenskou organizáciou protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni žiaci boli oboznámení o skutočnostiach, ktoré sa odohrávali počas 2. svetovej vojny práve na hore Marmon.

 • Prístup do wifi siete pre študentov 1. ročníka

  Milí študenti 1. ročníka, na našej škole je pre vás prístupná wifi sieť pod názvom EDU-student. Ak ju chcete využívať, musíte sa zaregistrovať. Do niekoľkých dní po registrácii vám prístupové údaje do wifi siete prídu na váš e-mail, ktorý uvediete do registračného formulára.

  Pre registráciu využite formulár: 

  V rámci využívania prístupu na internet cez školský WiFihotspot beriete na vedomie, že Vaše aktivity na internete môžu byť zaznamenávané. Je zakázané navštevovať stránky s nevhodným obsahom a porušovať školský poriadok.V prípade problémov kontaktujte prosím p. M. Poľanskú.

 • „Bikesharing“ alebo do školy na bicykli

  Služba zdieľané bicykle nazývaná aj „bikesharing" je vo svete veľmi populárna, no na Slovensku sa využíva iba v niektorých mestách. Jedným z nich je už aj Stará Ľubovňa. K dispozícii je desať bicyklov mestského typu s GPS lokátorom, solárnym dobíjaním a kladkou, odomykajúcou sa pomocou mobilného telefónu. Možné je ich využívať po splnení nasledujúcich podmienok:

  1. Zaregistrovať sa na stránke  www.activespis.eu

  2. Uhradiť registračný poplatok 6,00 €.

  3. Podľa inštrukcií na webe si nainštalovať do mobilného telefónu alebo tabletu aplikáciu potrebnú na odomykanie kladiek na všetkých desiatich bicykloch.

  Vďaka danej aplikácii je možné využívať bicykle zadarmo, bez pripojenia na internet, či poplatkov za SMS, vždy však iba na istú dobu, a to 60 minút nepretržite. Vypršaním stanovej doby je potrebné vrátiť bicykel do iného stojana umiestneného v rámci mesta, ktoré sú len na troch miestach: pri Športbare v blízkosti autobusovej a železničnej stanice, pri vchode do Mestského úradu a pri kníhkupectve na OD Družba. Počas vyučovania je možné odložiť ich v stojanoch pri vstupe do areálu našej školy.  

   

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria