• Prijímačky

  Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu - termíny, kritéria pre prijatie na štúdium - nájdete v záložke Prijímacie skúšky v hornom menu stránky.

 • Školské kolo Olympiády Mladý účtovník

  Dňa 07. 03. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník. Súťaže sa zúčastnilo 6 najlepších žiakov – účtovníkov školy, ktorí riešili súvislý príklad v zadanej firme v programe podvojného účtovníctva OMEGA. Ich úlohou bolo zostaviť začiatočný účet súvahový, zaúčtovať 70 účtovných prípadov v bežnom účtovnom období, zistiť výsledok hospodárenia, vytlačiť súvahu, denník účtovných prípadov, hlavnú knihu a účtovnú závierku.

  Víťazmi školského kola sa stali Dávid Lapšanský z III. A  triedy a Radovan Vanický zo IV. A triedy. V marci budú našu školu reprezentovať na regionálnom kole v Košiciach. K dosiahnutých výsledkom blahoželáme a v ďalšom kole prajeme veľa šťastia.

 • Misijná hodina

  Dňa 07. 03. 2018 našu školu navštívili misionári - kapucíni, ktorí v rámci duchovnej obnovy gréckokatolíckej cirkvi zavítali do Starej Ľubovne. Misie obohatili žiakov o nové poznanie v oblasti osobného smerovania, vzťahu k rodičom, vzťahu k sebe samému a vzťahu k hodnotám života. Rehoľníci v diskusii priblížili aj život v reholi a ich osobné svedectvo o povolaní. Spestrením boli i tóny piesne a gitary.

 • Medzinárodná prehliadka cvičných firiem

  V dňoch 21. 02. 2018  sme sa zúčastnili XIV. medzinárodnej prehliadky cvičných firiem  a JA firiem vo Svidníku. Našu školu reprezentovali dva tímy so svojími firmami: „Svet čajov, s. r. o.“ – Natália Štupáková, Sidónia Knapíková, Daniel Novák a „Drinks viber cocteils, s. r. o.“ – Terézia Slodičáková, Michaela Kulangová, Kristián Kapitánčik, Alexander Lopatovský. Študenti z obidvoch firiem si prevzali ocenenia v bronzovom pásme. K nadobudnutým skúsenostiam a úspechu blahoželáme.

 • Školské kolo vo volejbale

  Dňa 14. februára 2018 v Deň Valentína sa v našej škole uskutočnil medzitriedny turnaj vo volejbale v zmiešaných družstvách. Každú triedu reprezentovalo jedno družstvo.  Spolu sa turnaja zúčastnilo 8 družstiev.  Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým, víťazi skupín hrali o 1. a 2. miesto, ďalší v poradí o 3. miesto.  Bol to celodenný maratón s maximálnou snahou uspieť.  Po pomerne vyrovnanom finálovom zápase sa nakoniec z celkového víťazstva tešili žiaci III. B triedy.  Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za  krásne športové zápolenie.

 • Olympiáda ľudských práv - opakovaný postup do celoštátneho kola

  Dňa 08. 02. 2018 sa v  Prešove uskutočnil už jubilejný XX. ročník krajského kola Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 32 škôl Prešovského samosprávneho kraja. Už tradičným účastníkom tejto náročnej vedomostnej súťaže je  naša škola, ktorú reprezentovala Michaela Hutníková, žiačka IV. A triedy. V početnej a kvalitnej konkurencii postúpila Michaela po písomnom teste do finále – ústnej časti súťaže, kde účastníci odpovedali pred štvorčlennou komisiou na vyžrebovanú otázku. Po minuloročnom postupe do celoslovenského kola  postúpila aj v tomto jubilejnom XX. ročníku medzi najlepších na Slovensku. V silnej konkurencii, najmä gymnázií, jej k postupu do celoštátneho finále blahoželáme a prajeme veľa zdaru.

 • Jedálny lístok - oznam

  Do ľavého bočného menu bol pridaný odkaz na jedálny lístok jedálne na SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni.

  Podľa vyjadrenia vedúcej jedálne nie je možné odhlasovanie a prihlasovanie sa na obed cez internet, Odhlásiť obed môže stravník iba osobne u vedúcej jedálne, prostredníctvom čipu a čipového zariadenia v jedálni, alebo telefonicky na tel. č. 052/ 432 39 50.

 • Finančná olympiáda - 2. kolo

  Svoje vedomosti si v prvom kole preverilo 5 188 stredoškolákov z celého Slovenska.

  Do druhého, uzavretého kola postúpilo 500 najúspešnejších študentov z prvého kola, z toho našich študentov je 45.

  Fedáková Faustína Mária I. B, Cicáková Veronika II. A, Sýkorová Jana II. A, Haľamová Simona II. A, Hlilnka Simona Katarína II. A, Jetlebová Alexandra II. A, Kormaník Maroš II. B, Jakubianský Dávid II. B, Alexy Mário III. A, Bjalončíková Simona III. A, Dufalová Ivana III. A, Džurná Lucia III. A, Fedák Samuel Jozef III. A, Kaščáková Marcela, III. A, Koky Tomáš III. A, Lapšanský Dávid III. A, Lazorčák Lukáš III. A, Lazorová Kristína, III. A, Lichvárčiková Alexandra III. A, Marchevková Alena III. A, Mišenko Ľuboslav III. A,  Muchová Monika III. A, Ondruš Mário III. A

 • Veľtrh vysokých škôl

 • Barmanský kurz

  V decembri 2017 a vo februári 2018 sa v našej škole realizoval základný barmanský kurz pod vedením lektora Slovenskej barmanskej asociácie Jána Majoroša. Kurzu sa zúčastnilo 15 žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu a študijného odboru obchodná akadémia.  Účastníci kurzu sa oboznámili s barmanským inventárom, nadobudli vedomosti o jednotlivých surovinách, druhoch miešaných nápojov a získali základné barmanské zručnosti pri ich príprave. Za úspešné absolvovanie barmanského kurzu získali od Slovenskej barmanskej asociácie certifikát, ktorý má neobmedzenú platnosť.  

 • Okresné kolo v basketbale chlapcov a dievčat

  Dňa 06. 02. 2018 a 08. 02. 2018 sa v telocvični SOŠ technickej v Starej Ľubovni  uskutočnil basketbalový turnaj dievčat a chlapcov stredných škôl okresu Stará Ľubovňa. Dievčatá obsadili druhé miesto a chlapci v náročnej konkurencii si napokon vybojovali pekné tretie miesto.

  Našu školu reprezentovali:

  dievčatá -  J. Čomová I. B, B. Duľová I. B, A. Mačugová I. B, M. Muchová III. A, D. Nagyová III. A, H. Reľovská II. A, S. Somrová II. B, A. Ženčuchová II. B, S. Ženčuchová IV. A.

  chlapci – S. Fedák III. A, T. Koky III. A, D. Lapšanský III. A, K. Kapitančík III. B, J. Paluba III. B,  A. Stolár III. B, M. Kormaník II. B, Ľ. Mancal IV. A, D. Rusiňák IV. A

 • Školské kolo vo volejbale dievčat

  Dňa 31. januára 2018 sa na našej škole uskutočnil  dievčenský medzitriedny volejbalový turnaj. Prihlásilo sa päť družstiev. Hralo sa systémom každý s každým. Dievčatá hrali vo veľkom nasadení a hru si užívali s úsmevom na tvári. Bojovalo sa do poslednej lopty. Nakoniec najbojovnejšími a zároveň prvými sa stali žiačky III. A triedy .

  Celý turnaj mal bezproblémový priebeh k čomu prispel aj rozhodca  A. Stolár III. B.        

  Celkové poradie

  1. miesto  III. A

  2. miesto  II. A

  3. miesto  II. B

  4. miesto  IV. A

  5. miesto  I. B

  I. B - Alica Mačugová, Mirka Bátoryová, Faustína Fedáková, Jana Čomová, Mirka Židová, Veronika Krajčoviechová

  II. B - Kristína Mačugová, Nikola Feckaničová, Simona Somrová, Monika Majkutová, Aneta Kuligová

  III. A - Monika Muchová, Ivana Dufalová, Alena Marchevková, Alexandra Lichvarčíková, Dominika Nagyová, Diana Nagyová, Júlia Zavodjančíková

  IV. A - Annamária Šoltýsová, Simona Ženčuchová, Veronika Fircová, Michaela Dubielová, Mirka Kuľandová

 • Staršie novinky

  Staršie novinky/správy zo života školy a jej študentov nájdete v sekcii AKCIE.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria