• Novinky

    • pIšQworky 2018 - školské kolo
     • pIšQworky 2018 - školské kolo

      19. 10. 2018

      Jedenásteho ročníka obľúbenej stredoškolskej súťaže pIšQworky sa v tomto roku zúčastnilo 15 trojčlenných tímov. V súťaživej ale príjemnej i veselej atmosfére počas 18. októbra 2018 si 45 žiakov z 1. - 4. ročníka rozvíjalo logické myslenie, analytické myslenie i tímovú spoluprácu.

      Víťazom blahoželáme a všetkým študentom ďakujeme za hojnú účasť. Zvláštne poďakovanie patrí študentom R. Sýkora, D. Rindoš, J. Čomová a A. Mačugová (všetci z II. B triedy) za prípravu a organizáciu tohtoročného školského kola.

      Víťazné tímy:

      1. miesto: tím Ohne Name - Dárius Mosorjak, Matej Šebest, Samuel Struk (III. A)

      2. miesto: tím Terénkoza - Richard Sýkora, Dávid Rindoš, Alica Mačugová (II. B)

      3. miesto: tím Gurale - Branislav Boleš, Gerhard Hudec, Dávid Eleniuk (IV. B) 

       

    • Projekt Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+
     • Projekt Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+

      19. 10. 2018

      Pozdrav žiakov z Veľkej Británie

      Naša dvojtýždňová zahraničná prax sa začala 22. septembra 2018 a trvala do 5. októbra 2018, pričom  dočasným domovom sa nám stalo mesto Dudley vo Veľkej Británii.  Spolu so zahraničnými študentmi sme navštevovali  Dudley College of Technology.

      Program praxe ponúkal prepojenie teoretických poznatkov z odboru, ktorý študujeme,  s ich praktickým využitím, hlavne pri prezentácii nášho vlastného podnikateľského zámeru.  Počas praxe nás sprevádzali lektori priamo z Dudley College.

      Pri vypracovaní zadaní sme pracovali v tímoch. Bola to skúška našej komunikačnej zručnosti a našich vlastností ako tvorivosť, odhodlanosť, precíznosť... Jedným slovom vlastností, ktoré by mal mať každý úspešný podnikateľ.   

      Reálne informácie sme získali aj pri exkurzii najznámejšej anglickej čokoládovne Cadbury, ktorej úspech vidíme aj vďaka prepracovanej marketingovej stratégii.

      Rovnako ako čas v škole, tak aj voľný čas sme prežívali naplno. Navštívili sme mesto Birmingham a jeho turistické zaujímavosti – najväčšiu knižnicu v Európe a vedecké múzeum Thinktank. Spoznali sme Stratford -upon- Avon, rodisko Williama Shakespeara.  Našli sme si čas aj na shopping  a kino J.  Veľkým obohatením pre nás bol pobyt  v anglických rodinách.

      Každý účastník získal certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže, ale skutočná odmena bola  v podobe nezabudnuteľnej životnej skúsenosti.

      Cieľom zahraničnej stáže bola príprava študentov  na požiadavky európskeho trhu práce, taktiež získanie  odborných zručností a lepšie pochopenie ekonomických a spoločenských  podmienok hostiteľskej krajiny.  

      Veľká vďaka našej škole a Občianskemu združeniu Reštart, ktoré toto konzorcium zastupuje za túto jedinečnú príležitosť.  

    • Projekt Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+
     • Projekt Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+

      19. 10. 2018

      Pozdrav žiakov zo zahraničnej odbornej praxe v Poľsku

      Naša cesta za praxou začala už v nedeľu 23. septembra 2018 a trvala dva týždne. Našim pracoviskom bolo Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy v Krakówe. Tešili sme sa na príjemné prostredie historického mesta Kraków a očakávali nás milí pracovníci, s ktorými sme mali prežiť dvojtýždňovú prax. 

      Prvý deň sme boli plní očakávania v akom prostredí budeme praxovať. Počas praxe sme boli rozdelení do rôznych oddelení, kde sa každý naučil niečo nové a užitočné. Spolu s pracovníkmi úradu sme vykonávali administratívnu prácu a evidenciu písomností.

      Po pracovnom týždni plnom pekných zážitkov z mesta a práce, nasledoval víkend, ktorý bol veľmi bohatý. Začal výletom do soľnej bane Wieliczka, kde sme strávili celé doobedie. Zúčastnili sme sa prehliadky Krakówa s výborným sprievodcom, ktorý nás sprevádzal históriou a zaujímavosťami mesta. Po prehliadke mesta sme navštívili Dom hrôzy, v ktorom sme zažili neuveriteľné zážitky.

      V nedeľu ráno sme cestovali do zábavného parku EnergyLandia, miesta plného atrakcií. Náš cieľ bol jasný, vyskúšať toho čo najviac. Zažili sme nezabudnuteľný víkend v cudzom prostredí, na ktorý budeme vždy spomínať.

      Po dvoch týždňoch zaujímavej praxe, sme získali certifikát o absolvovaní zahraničnej praxe a rozlúčili sme sa s našimi spolupracovníkmi.

      Sme vďační, že sme sa mohli stať účastníkmi tejto zahraničnej praxe, vyskúšať si prácu v zahraničí a spoznať spôsob života vo veľkomeste Kraków. 

    • Šport je náš koníček
     • Šport je náš koníček

      2. 10. 2018

      Dňa 28. 09. 2018 v rámci „Európskeho týždňa športu“ sa v našej škole stretli študenti, ktorí radi hrávajú volejbal. V zmiešaných družstvách dievčat a chlapcov jednotlivých ročníkov ukázali, ako ich hra baví, ako túžia po víťazstve. Nakoniec viac volejbalových skúseností ukázali naši prváci, ktorí obsadili prvé miesto. Víťazom blahoželáme a  všetkým zúčastneným odkazujeme známy výrok, že nie dôležite vyhrať, ale zúčastniť sa. Športu zdar.

       

    • Beseda s Rebeccou
     • Beseda s Rebeccou

      2. 10. 2018

      Nie každý deň sa môžeme stretnúť s človekom, ktorého rodnou krajinou je Amerika. Žiakom Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni sa táto možnosť naskytla  20. septembra 2018 a samozrejme, že ju využili. V rámci projektu International village, ktorý je každoročne usporiadaný v Ľubovnianskych kúpeľoch, prišla do našej školy Rebecca Sliger. Pútavou angličtinou rozprávala o živote v Amerike i o američanoch. Pri kladení otázok žiaci prekonali jazykovú bariéru a rozvinuli živý dialóg. Už teraz sa tešia na jej ďalšiu návštevu s novými informáciami a prezentáciou.

     • Týždeň dobrovoľníctva

      2. 10. 2018

      Byť ochotným a pomáhať iným je pre našich žiakov samozrejmosťou. Počas Dní aktívneho dobrovoľníctva (17. – 29. 09. 2018), ktoré boli organizované aj na území Prešovského samosprávneho kraja, no boli súčasťou celoslovenskej kampane, sa skupina študentov z prvých ročníkov zapojila do aktivít Domu sv. Anny. V sociálnom zariadení je denné centrum, rehabilitačné stredisko pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a prepravná služba. Naši žiaci prezentovali a predávali výrobky klientov. Výťažok bude použitý pre potreby Gréckokatolíckej charity - Dom. sv. Anny.

     • Prístup do wifi siete pre študentov 1. ročníka

      1. 10. 2018

      Milí študenti 1. ročníka, na našej škole je pre vás prístupná wifi sieť pod názvom EDU-student. Ak ju chcete využívať, musíte sa zaregistrovať. Do niekoľkých dní po registrácii vám prístupové údaje do wifi siete prídu na váš e-mail, ktorý uvediete do registračného formulára.

      Pre registráciu využite formulár: 

      V rámci využívania prístupu na internet cez školský WiFihotspot beriete na vedomie, že Vaše aktivity na internete môžu byť zaznamenávané. Je zakázané navštevovať stránky s nevhodným obsahom a porušovať školský poriadok.V prípade problémov kontaktujte prosím p. M. Poľanskú.