Stravovanie žiakov školy

Stravovanie žiakov školy

Stravovanie študentov je zabezpečené v školskej jedálni v priestoroch SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v čase:
1. až 4. ročník – 13.00 h do 13.25 h
resp. po poslednej vyučovacej hodine.
 
Žiak hradí za obed 1,22 €, pričom obstarávacia cena potravín na 1 obed je 1,12  a režijné náklady na 1 obed sú 0,10 .
Úhrada stravného sa môže realizovať prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou.
Prihlásenie na stravu je možné priamo u vedúcej školskej jedálne p. Mgr. Aleny Roľkovej.
 
Kontakt na vedúcu školskej jedálne: Mgr. Alena Roľková +421 905 123 350 alebo skolskajedalen@sosjsl.sk 
 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria