O škole

Informácie o škole

 

Podľa § 5 ods.1) NR  SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmien a doplnení niektorých zákonov oznamujem základné údaje o Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni:

 

Adresa školy: Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa

Obchodná akadémia je právnickou osobou, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj v Prešove, Nám. mieru 3, PSČ 081 92. Činnosť školy odborne riadi odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.

  • Štatutárny orgán školy: RNDr. Mikulová Viera – riaditeľka školy
  • Zástupca riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávací proces: Mgr. Hric Milan
  • Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Tomková Mária

 

Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v 4 ročných študijných odboroch -  obchodná akadémia, škola podnikania, služby v cestovnom ruchu (aktuálny číselník odborov je v záložke študijné odbory).  

P. č.

Obchodná akadémia

Priezvisko a meno správcu adresy

Úradná emailová adresa školy

1.

Sekretariát školy

Mgr. Knapiková Dana

sekretariat@oa-sl.vucpo.sk

2.

Riaditeľka školy

RNDr. Mikulová Viera

riaditel@oa-sl.vucpo.sk

3.

Ekonóm školy

Ing. Tomková Mária

ekonom@oa-sl.vucpo.sk

 

E-mailové adresy ostatných pedagogických zamestnancov sú zverejnené v záložke Učitelia.

 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

RNDr. Monika Poľanská, email: zodpovedna_osoba@oasl.sk

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria