Vzdelávacie kurzy

Kurzy

Vzdelávacie aktivity sa realizujú v sídle školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 19.00 h. Časový harmonogram je prispôsobený požiadavkám účastníkov vzdelávania. Kurzy sa otvárajú priebežne po prihlásení sa minimálneho počtu účastníkov. Kurzy sú ukončované osvedčením

V ponukovom liste sú uvedené minimálne a maximálne počty účastníkov s určením ceny pre účastníka. Účastníkovi vzdelávania škola poskytne učebné pomôcky a učebné materiály.

Prihlasovanie na kurz je možné:

 

Bližšie informácie poskytne Ing. Mária Tomková. Uchádzačom evidovaným  na ÚPSVaR vzdelávanie hradí Úrad.  

Na stiahnutie: Ponuka vzdelávacich aktivít pre širokú verejnosť (formát pdf)

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria