Obchodná akadémia Stará Ľubovňa v rokoch 2012 – 2014 realizuje projekt

 

Cesta na európsky trh práce,

 

ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie

Programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci

 

Riaditeľka školy RNDr. Viera Mikulová prezentovala žiakom školy a ich rodičom ciele projektu Cesta na európsky trh práce, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie Programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci.

Žiakov a rodičov informovala, že škola projekt realizuje v rokoch 2012 – 2014. Projekt poskytne príležitosť žiakom strednej odbornej školy zúčastniť sa zahraničnej odbornej stáže s cieľom získať počas svojej prvotnej prípravy na povolanie pracovné skúsenosti v zahraničí v oblasti vedenia administratívy, ekonomiky, účtovníctva, ... v obchodných spoločnostiach, v inštitúciách štátnej a verejnej správy, vo finančných inštitúciách, ...

  • špecifickým cieľom projektu je umožniť rozvoj komunikačných zručností žiakom v nemeckom, poľskom a českom jazyku
  • cieľovou skupinou sú  žiaci 3. a 4. ročníka (vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) 4-ročného študijného odboru obchodná akadémia
  • výstupom projektu je absolvovanie 2-týždňovej mobility v jednej z troch hosťujúcich krajín – v Nemecku, Poľsku a Českej republike, ktorá naplní vopred dohodnutý obsah stáží
  • absolvovanie stáže sa účastníkom uzná ako odborná prax zahrňovaná do klasifikácie predmetu Odborná prax so záznamom v ročníkovom vysvedčení
  • každý účastník odbornej stáže získa dokument Europass – Mobilita a certifikát o absolvovaní stáže
  • mobilita sa uskutočnia v mesiacoch apríl 2013 a apríl 2014

                               

Partnerské organizácie

Nemecko

Staatliche Fachoberschule und Beursoberschule, Weissenburg

Poľsko

Zespól Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla II, Gorlice

Česko

Vodohospodárske stavby, s. r. o., Teplice

České dráhy, a. s., Praha

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria