Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Viera Mikulová Mi Rozvrh
Riaditeľka školy
viera.mikulova@oasl.sk
 
 
Mgr. Milan Hric Hr Rozvrh
Zástupca riaditeľa školy
milan.hric@oasl.sk
 
 
Ing. Mária Tomková To Rozvrh
Zástupca pre technicko-ekonomickú činnosti
maria.tomkova@oasl.sk
 
 
PaedDr. Katarína Barlíková Bar Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: Jazykový klub
katarina.barlikova@oasl.sk
 
 
Mgr. Anna Bobulská Bo Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Vedie krúžok: Kultúrno-poznávací
anna.bobulska@oasl.sk
 
 
Mgr. Daniela Figurová Fia Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
daniela.figurova@oasl.sk
 
 
Ing. Dana Gburová Gb Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: IV. A
Vedie krúžok: Radosť z účtovania
dana.gburova@oasl.sk
 
 
Mgr. Dominik Gromoš Gro Rozvrh
Externý učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
 
 
Mgr. Daniela Jendrichovská Jen Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
daniela.jendrichovska@oasl.sk
 
 
Mgr. Dana Knapíková Kna Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: II. B
Vedie krúžok: Krúžok spracovania informácií na PC a relaxačných aktivít
dana.knapikova@oasl.sk
 
 
PaedDr. Mária Kolumberová Kol Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: III. A
Vedie krúžok: Turisticko poznávací
maria.kolumberova@oasl.sk
 
 
Ing. Jana Kormanská Kor Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: III. B
jana.kormanska@oasl.sk
 
 
Mgr. Svetlana Lampartová Lam Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Vedie krúžok: Športový - vykročme za zdravím
svetlana.lampartova@oasl.sk
 
 
PhDr. Dalibor Mikulík Mik Rozvrh
Externý učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
 
 
Ing. Iveta Nováková No Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: IV. B
iveta.novakova@oasl.sk
 
 
RNDr. Monika Poľanská Poľ Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: I. B
Vedie krúžok: Tatranskí rytieri
monika.polanska@oasl.sk
 
 
Mgr. Alexandra Reľovská Reľ Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: II. A
alexandra.relovska@oasl.sk
 
 
Ing. Mária Takáčová Ta Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
maria.takacova@oasl.sk

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria