Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Viera Mikulová Mi Rozvrh
Riaditeľka školy
viera.mikulova@oasl.sk
 
 
Mgr. Milan Hric Hr Rozvrh
Zástupca riaditeľa školy
milan.hric@oasl.sk
 
 
Ing. Mária Tomková To Rozvrh
Zástupca pre technicko-ekonomickú činnosti
maria.tomkova@oasl.sk
 
 
PaedDr. Katarína Barlíková Bar Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
katarina.barlikova@oasl.sk
 
 
Mgr. Anna Bobulská Bo Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Vedie krúžok: Kultúrno-poznávací
anna.bobulska@oasl.sk
 
 
Mgr. Daniela Figurová Fia Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
daniela.figurova@oasl.sk
 
 
Ing. Štefan Folvarčík Fol Učiteľ odborných predmetov
stefan.folvarcik@oasl.sk
 
 
Ing. Štefan Folvarčík Fol Rozvrh
Asistent učiteľa
Vedie krúžok: Florbal
stefan.folvarcik@oasl.sk
 
 
Ing. Dana Gburová Gb Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: III. A
Vedie krúžok: Radosť z účtovania
dana.gburova@oasl.sk
 
 
Mgr. Monika Hamráková Ha Rozvrh
Asistentka učiteľa
monika.hamrakova@oasl.sk
 
 
Mgr. Monika Hamráková Ha Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
monika.hamrakova@oasl.sk
 
 
Mgr. Daniela Jendrichovská Jen Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
daniela.jendrichovska@oasl.sk
 
 
Mgr. Dana Knapíková Kna Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: I. B
Vedie krúžok: Krúžok rýchlostného písania a spracovania informácií na PC
dana.knapikova@oasl.sk
 
 
Ing. Jana Kolejová Koj Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: III. B
Vedie krúžok: Spoločný voľný čas
jana.kolejova@oasl.sk
 
 
PaedDr. Mária Kolumberová Kol Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: II. A
Vedie krúžok: Turisticko poznávací
maria.kolumberova@oasl.sk
 
 
Ing. Jana Kormanská Kor Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: II. B
jana.kormanska@oasl.sk
 
 
Mgr. Svetlana Lampartová Lam Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Vedie krúžok: Vykročme za zdravím
svetlana.lampartova@oasl.sk
 
 
Ing. Iveta Nováková No Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: IV. A
iveta.novakova@oasl.sk
 
 
RNDr. Monika Poľanská Poľ Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Vedie krúžok: Hravé dokumenty
monika.polanska@oasl.sk
 
 
Mgr. Jozef Popik Po Rozvrh
Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
jozef.popik@oasl.sk
 
 
Mgr. Alexandra Reľovská Reľ Rozvrh
Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: I. A
alexandra.relovska@oasl.sk
 
 
Ing. Mária Takáčová Ta Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: IV. B
maria.takacova@oasl.sk
 
 
Bc. Jana Virová Vi Asistentka učiteľa
jana.virova@oasl.sk

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria